Oferte locuri de munca top

POIM: Plata materialelor in santiere

Beneficiarii proiectelor de transport din cadrul POIM – Axele prioritare 1 și 2 care utilizează articole comasate în cadrul contractelor de lucrări de execuție lucrări pot accepta plata materialelor aduse în șantier în scopul execuției lucrărilor.

Aceasta posibilitate este detaliată în cadrul Instrucțiunii DG OI Transport nr. 1/ 2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 2/2019 a OI Transport privind aplicarea de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul POIM- Transport 2014-2020 privind plata materialelor în șantier inclus în articolele comasate.

Astfel, în categoria materialelor pentru care beneficiarii POIM pot accepta plata materialelor ca parte din articolul comasat sunt incluse: șină, traverse, tabliere metalice pentru poduri, elemente prefabricate din beton, stâlpi metalici de susținere pentru linia de contact, fir de contact, cablu purtător, aparate de cale.

Pentru plata materialelor aduse în șantier, beneficiarul trebuie să se asigure că sunt îndeplinite mai multe condiții, printre care:

* certificarea de către consultant în procent de 80% din valoarea acestora, iar constructorul se obligă să le pună în operă, conform unui angajament scris, în cel mult 6 luni de zile, cu plata unei penalități de întârziere în cuantumul prevăzut de lege

* în cazul contractelor în care procesul tehnologic de execuție al lucrărilor este unul mai complex și pentru care fabricarea/confecționarea materialelor necesită o perioadă mai mare de timp, termenul de 6 luni pentru punerea în operă poate fi extins în funcție de procesul tehnologic și programul de execuție al lucrărilor, numai cu aprobarea expresă a Direcției Generale OI pentru Transport și a beneficiarului

* materialele sunt asigurate contra riscului de furt și pagube fie pe baza unor polițe de asigurare, fie pe baza unor scrisori de garanție bancară

* materialele sunt date în custodia antreprenorului de lucrări, pe bază de contract de custodie, în care sunt stabilite obligațiile acestuia de a asigura paza materialelor, de a efectua lucrările de conservare pentru a nu fi afectate de riscul de degradare și de a le pune în operă la termenele stabilite

* diferența de 20% din valoarea materialelor se achită antreprenorului după reținerea eventualelor penalități pentru nepunerea în operă precum și după deducerea contravalorii unor pagube generate prin furt sau degradare, odată cu punerea în operă a acestor materiale.

Beneficiarii au obligația de a analiza și documenta impactul modificării contractuale, utilizând Metodologia de cuantificare a valorii unor modificări contractuale (document atașat la finalul articolului).

Instrucțiunea nr. 2/7.04.2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr.7 revizuită/13.05.2019 a Organismului Intermediar pentru Transport

Totodată, a fost publicată Instrucțiunea nr. 2/2020 ce aduce modificări pentru beneficiarii POIM – axele 1 și 2 care sunt obligați să transmită Raportul de progres în primele 15 zile ale lunii următoarei celei pentru care se realizează raportarea.

În acest an, prevederea aceasta se va aplica în următorul mod:

* Pentru primul raport de progres, în cazul contractelor semnate între 1-15 ale lunii, perioada de raportare va fi de la data semnării contractului de finanțare până la ultima zi calendaristică a lunii respective.

* Pentru primul raport de progres, în cazul contractelor semnate între 16-31 ale lunii perioada de raportare va fi de la data semnării contractului de finanțare până la sfârșitul lunii întregi următoare (calendaristice).

* Raportul de progres se va transmite trimestrial, în primele 15 zile ale lunii următoare trimestrului pentru care se realizează raportarea. Primul raport trimestrial va fi aferent Trimestrului I al anului 2020.

* Fișa de monitorizarea a proiectului se va actualiza și se va transmite odată cu raportul de progres, pe mail către OIT.

 

Descărcați aici Instrucțiunea nr. 1/2020 și Instrucțiunea nr. 2/2020

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Aproape 8 ha, in pregatire pentru realizarea unui parc retail

Cine va moderniza un drum de aproape 80 km

Viitor ansamblu industrial, cu aproape 15 mii mp sc

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus