Solplanet x AeroFix

POIM: noutati pentru rapoarte si cereri de rambursare

De ieri au intrat în vigoare mai multe noutăți pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM. Acestea vizează proiectele POIM din axele prioritare 3-9, precum și modul de utilizare a sumelor alocate prin OUG nr. 60/2020 necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor din cadrul POIM.

Prevederile fac parte din două instrucțiuni emise de autoritatea de management POIM.

Astfel, în cadrul proiectelor ce fac parte din axele prioritare 3-9, în anul 2021 raportul de progres lunar se va transmite trimestrial, în primele 10 zile calendaristice ale trimestrului calendaristic următor celui pentru care se face raportarea.

Fișa de monitorizare a proiectului se va actualiza lunar și se va transmite în prima zi lucrătoare a fiecărui luni, prin e-mail, către DMP și DRI.

Prevederi pentru proiectele fazate

Beneficiarii proiectelor fazate menționate în Anexa de la OUG nr. 60/2020 vor elabora cereri de rambursare/plată pentru cheltuieile efectuate. Aceastea vor fi introdue în SMIS 2014+, Modulul Comunicare.

Cererile vor fi depuse numai după utilizarea integrală a valorii eligibile aferente contractelor economice și utilizarea eficientă a economiilor înregistrate în cadrul proiectului. În caz contrar, AM POIM va respinge acest tip de cereri.

TVA-ul aferent sumelor utilizate nu va fi restituit de către AM POIM. Acesta se va recupera prin intermediul decontului de TVA, întocmit la nivelul beneficiarului.

De asemenea, beneficiarii proiectelor fazate vor depune cererea de rambursare finală și raportul final doar după finalizarea integrală a activităților proiectului, respectiv atingerea indicatorilor și obiectivelor proiectului.

Valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare de către beneficiari, înainte de ultima cerere de rambursare, va fi de maxim 98% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare. După aceasta, AM POIM va realiza o analiză pentru fiecare proiect, în ce privește continuarea utilizării fondurilor nerambursabile sau începerea utilizării fondurilor publice naționale, pentru derularea activităților din proiect, astfel încât cererea finală să includă contravaloarea ultimelor cheltuieli aferente finalizării activităților, solicitate la rambursare în limita valorii eligibile rămasă disponibilă în cadrul proiectului.

 

Descărcați aici Instrucțiunile POR

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus