Oferte locuri de munca top

POIM: Noi prevederi privind dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata

Au intrat în vigoare noi prevederi privind implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii integrate de apă și apă uzată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (fisier atașat).

Acestea vor fi aplicate pentru proiectele vizate de OUG nr. 109/2022.

În urma analizei portofoliului de proiecte făcută în prima jumătate a acestui an s-a constatat că există anumite proiecte care, deşi sunt în fază avansată de pregătire, nu vor putea realiza implementarea activităţilor în perioada de programare 2014-2020, respectiv până la data limită de eligibilitate a cheltuielilor (31 decembrie 2023).

Terenuri de peste 30 ha, pregatite pentru dezvoltari logistice si industriale

Pentru a se putea demara implementarea proiectelor, respectiv lansarea procedurilor de achiziţie publică, aceste proiecte vor fi aprobate conform prevederilor OUG nr. 109/14.07.2022.

Procesul de evaluare şi aprobare a acestor proiecte se va încheia după aprobarea Programului Operational Dezvoltare Durabilă (PODD) de către Comisia Europeană.

Ulterior, vor fi reevaluate potrivit regulilor de eligibilitate şi cadrului legal şi procedural aplicabil noului program operațional.

Proiectele care intră în această categorie sunt cele care au atins un grad de maturitate al documentației tehnico-economice şi de mediu (au justificări suficiente pentru investițiile propuse, procedura de mediu a fost finalizată, cu includerea impactului proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare).

Sute de apartamente in blocuri autorizate recent in Bucuresti

Însă, aceste proiecte nu mai pot dovedi potenţial de absorbţie în cadrul POIM, având în vedere timpul scurt rămas din actuala perioadă de programare şi care nu pot fi astfel transmise spre evaluare şi aprobare CE.  Pentru a putea obţine Decizia de finanțare CE, proiectele majore trebuie verificate de către experții JASPERS, verificare finalizată cu Action Completion Note.

În acest context, trebuie precizat că proiectele majore care nu au Decizie de finanţare CE nu pot fi fazate între cele două exerciţii financiare 2014-2020 şi 2021-2027.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus