Oferte locuri de munca top

POIM: Cum se ajusteaza preturile devizelor generale

A intrat în vigoare modalitatea de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor aferente proiectelor de infrastructură publică ce sunt finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (descarcati mai jos forma finala).

Astfel, în termen de maximum un an, beneficiarii pot solicita documentat Autorității de management pentru POIM majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț.

Nerespectarea termenului atrage decăderea beneficiarului din dreptul de a solicita majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare.

În cazul devizelor generale aferente proiectelor a căror finanțare intră sub incidența ajutorului de stat, majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț se poate solicita exclusiv în situația în care, prin aplicarea acestei noi  metodologii, nu se determină o supracompensare în cazul unui serviciu de interes economic general sau depășirea intensității maxime sau a plafoanelor ajutorului de stat prevăzute în reglementările europene incidente.

Ajustarea prețurilor în cazul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 elaborate pe baza prețurilor utilizate până în anul 2017 inclusiv

Ajustarea prețurilor se realizează cu respectarea următoarelor etape:

  1. a) stabilirea costului revizuit având ca bază anul 2019;
  2. b) actualizarea analizei cost-beneficiu cu anul de referință 2019;
  3. c) recalcularea rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2020-2023;
  4. d) elaborarea documentației de modificare a proiectului.

Actualizarea analizei cost-beneficiu se realizează pe baza costului revizuit, exclusiv prin modificarea costului de investiție și a referințelor subsecvente acestuia, și cuprinde, printre altele:

  1. a) actualizarea cheltuielilor de exploatare și întreținere (în cazul în care nivelul costurilor de exploatare și întreținere depinde de nivelul costului de investiție);
  2. b) verificarea faptului că rentabilitatea socio-economică este îndeplinită în continuare (peste 5%);
  3. c) aprobarea, dacă este cazul, a planului tarifar actualizat;
  4. d) verificarea sustenabilității financiare atât la nivelul proiectului, cât și la nivelul beneficiarului;
  5. e) recalcularea ratei deficitului de finanțare.

 

Descărcați aici Metodologia de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

 

 

 

 

Citiți și:

Un constructor pregateste edificarea unui hotel cu 7 niveluri

Viitoare ferma zootehnica, cu peste 20 mii mp sc

Ce lucrari rutiere va face un dezvoltator imobiliar

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus