Oferte locuri de munca top

POIM: ajustarea preturilor si realizarea actelor aditionale, in axele 3-10

Au intrat în vigoare modalitățile de aplicare a formulelor de ajustare și de întocmire a actelor adiționale în contractele de finanțare aferente axelor prioritare 3-10, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) – fisiere atasate

Aplicarea formulelor de ajustare și revizuirea devizelor generale

În situația în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile întocmesc acte adiționale pentru introducerea unor formule de ajustare a prețului, aceștia sunt obligați să facă o notă justificativă aprobată de reprezentantul legal în care vor menționa:

* caracterul de imprevizibilitate al reechilibrării contractuale;

* clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilibrate;

* modalitatea prin care se manifestă dezechilibrul contractual raportat la clauzele contractuale existente, inclusiv prin prezentarea de documente justificative în acest sens;

* impactul financiar al dezechilibrului financiar prin aplicarea formulei de ajustare a prețului existent în contract la valoarea restului rămas de executat a contractului;

* impactul financiar al reechilibrării contractuale prin aplicarea formulei de ajustare a prețului la valoarea restului rămas de executat a contractului.

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (n.r. 11 mai 2022), contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile solicitarea de ajustare a valorii aferente restului rămas de executat/furnizat și prestat. Beneficiarii pot solicita încheierea unui act adiţional la contractul de achiziţie, în vederea constituirii rezervei de implementare. Încheierea actelor adiţionale la contracte de achiziţie se realizează în termenul de valabilitate a contractelor.

În cazul contractelor de achiziție încheiate ulterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare, contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile solicitarea de ajustare a valorii contractului, în termen de 30 zile de la data semnării contractului.

Ajustarea devizelor generale pentru contractele de lucrări: exemple

Revizuirea devizelor generale de investiții, a costului investiției, precum și a valorilor estimate aferente proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru care există încheiate contracte de finanțare/decizii de finanțare, pentru care a fost finalizată evaluarea cererilor de finanțare sau pentru proiectele care au aprobat formularul F1(Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat), se aplică în situațiile în care procedurile de atribuire pentru contractele de lucrări nu au fost publicate, precum și pentru procedurile de atribuire a contractelor de lucrari care urmează a fi reluate.

* Stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referință luna ianuarie 2022 precum și indicii de cost total în construcții

Costul investiţiei revizuit se obţine prin aplicarea la valoarea iniţială neactualizată a costului investiţiei de bază, rezultat din valoarea cheltuielilor eligibile şi/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcţii, având ca bază de referinţă luna ianuarie 2022.

Servicii de proiectare de peste 15 mil euro: numai doua oferte

Se identifică liniile din devizul general (ultimul aprobat în cadrul contractului de finanțare) aferente contractului de lucrări pentru care procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, nu au fost demarate precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate.

* Constituirea și/sau recalcularea (în situația în care aceasta există) rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023

Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022- 2023 se realizează conform indicilor de cost în construcții totali, prognozați.

Pentru calcularea/recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023, se aplica indicele de cost in constructii, total prognozat.

Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare reprezintă diferența între valoarea costului revizuit actualizat și valoarea costului revizuit.

Prevederile sunt valabile pentru:

* Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

* Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

* Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

* Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

* Axa Prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

* Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

* Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

* Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus