Oferte locuri de munca top

POIM: 300 mil lei pentru plati suplimentare

Suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene din Fondul de rezervă bugetară a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului.

Ministerul se află în procesare de plată/rambursare pentru care se estimează că suma care trebuie suportată de la bugetul de stat în perioada imediat următoare (aproximativ 1 lună) este de 300 milioane de lei.

Pentru eliminarea blocajului financiar prin imposibilitatea efectuării plăților către beneficiari, se impune alocarea acestei sume pentru acoperirea deficitului de finanțare existent la nivelul autorităților de management pentru Programul Operațional

Infrastructură Mare (POIM).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene exercită pe anul 2023 calitatea de ordonator principal de credite pentru Programul operațional Infrastructură Mare, de la Cap. 74.01 „Protecţia Mediului” Titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”.

Din acest program operațional, prin bugetul MIPE, se suportă următoarele categorii de cheltuieli:

– cofinanțarea de la bugetul de stat și contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile

– sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată

– sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor pentru care faza a doua este inclusă la finanţare din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi a proiectelor de asistenţă tehnică

– sumele necesare pentru finanţarea ratei forfeta

– sumele aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare

– sumele suportate de la bugetul de stat.

Oferta castigatoare a unor lucrari rutiere de peste 14,5 mil euro va fi reevaluata

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus