Oferte locuri de munca top

POIM 2013- 2020: Ghidul solicitantului pentru Axa 4, in consultare

1202__ATB_km_31+900-32+640RHS[1]A fost publicat spre consultare draftul Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 4  din Programul Operational Infrastructura Mare 2014 -2020, de catre Ministerul Fondurilor Europene.

Este vorba de axa privind „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1. „Creșterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

POIM este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi adresează nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.

Bugetul total alocat POIM (inclusiv 6,13% rezerva de performanţă) este de 11,88 mld. Euro. POIM este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), beneficiind de o alocare UE de cca. 9,42 mld. euro (inclusiv rezerva de performanță), la care se adaugă cofinanţarea naţională de cca. 2,46 mld. euro. Valoarea aferentă sectorului de mediu este de aproximativ 3,8 mld. euro (inclusiv rezerva de performanță), la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 0,67 mld. euro (inclusiv rezerva de performanță).

Sus