Oferte locuri de munca top

Poate sau trebuie, in legea de infiintare a CNIR

Modificări importante au fost făcute de deputați în legislația privind reorganizarea CNADNR SA și înfiinţarea Companiei Naționale de Investitii Rutiere SA, mai precis în proiectul de lege privind aprobarea OUG nr 55/2016.

Au fost schimbate câteva cuvinte care au schimbat sensul inițial al prevederilor. Mai mult, au fost abrogate articole importante, cum sunt cele care prevăd înființarea consiliului de transparență al CNIR (organ format din specialiști cu rol consultativ în domeniul politicilor și strategiilor companiei).

Unul dintre noile amendamente aprobate de membrii comisiilor de specialitate din Camera Deputaților stipulează: “contractul de achiziţie publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes naţional, încheiat între CNAIR SA şi antreprenorul general de lucrări, poate să includă şi datele de identificare ale furnizorilor implicaţi în respectivul contract de achiziţii publice de lucrări sau servicii, precum şi valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre aceştia”. In ordonanța în vigoare, aceasta reprezenta o obligație.

Un alt amendament include în categoriile de cheltuieli ce se suportă de la bugetul de stat ce sunt aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și proiectarea și construirea, pe lângă reabilitarea, exploatarea, dezvoltarea, extinderea, modernizarea, mentenanţa, precum şi reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră naţională, cum este specificat în actuala legislație.

Limitarea veniturilor salariale ale directorului general al CNIR SA a fost eliminată. Mențiunea anulată stipula că remunerația directorului general interimar se stabilește prin contractul de mandat și nu poate depăși de 16,333 ori salariul de referință.

OUG 55/2016 avea o anexa cu lista proiectelor de investiţii care fac obiectul transferului către CNIR. Acum în loc de o lista precisă cu obiective de investiții a fost introdus amendamentul care prevede că Lista va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor pentru a putea fi modificată de câte ori este cazul.

Cititi aici toate amendamentele aduse OUG 55/2016.

 

 

 

Citiți și:

Nou proiect imobiliar in zona verde din nordul Bucurestiului

Viitoare cladire de locuinte in zona centrala a Bucurestiului

Bucurestiul va avea o noua cladire de referinta

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus