Oferte locuri de munca top

PNRR Valul Renovarii: A doua runda pentru finantare de 1 mld euro

După prima rundă în care au fost depuse cereri de finanțare prin Valul Renovării este necesară recalibrarea sumelor ce au rămas de alocat.

Ca urmare o serie de modificări vor fi aduse Ghidurilor de finanțare.

Astfel, va fi stabilită o nouă perioadă de depunere a cererilor de finanțare.

Fondurile vor fi alocate la nivel național fără a fi repartizate teritorial pe județe, inclusiv pentru apelurile de renovare energetică moderată/aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale/publice.

Solicitanții vor putea să depună cereri de finanțare pe toată perioada în care sunt deschise apelurile de proiecte (15 zile, în intervalul prevăzut în ghidurile specifice pentru desfășurarea rundei a doua).

Doua blocuri cu regim mare de inaltime vor fi edificate in provincie

Cererile de finanțare rămase după epuizarea bugetului disponibil aferent fiecărui apel de proiecte vor fi incluse pe o listă de așteptare, iar în cazul suplimentării/disponibilizării fondurilor acestea pot fi evaluate și incluse la finanțare.

În prima rundă au fost depuse 1.437 de cereri de finanțare, însumând 85,7% din fondurile alocate Componentei 5 – Valul Renovării din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

După depunere, cererile de finanțare au intrat în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității. După finalizarea etapei de verificare a cererilor de finanțare depuse a fost realizată o analiză a fondurilor rămase, astfel încât pentru runda doua alocarea financiară orientativă este de 1.003.550.000 euro.

Pentru cea de-a doua rundă, platforma digitală (test) va fi deschisă pe 6 octombrie.

Proiectele vor fi depuse din 10 octombrie și până pe 23 octombrie.

Termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare este 31 decembrie 2022.

Alocarea financiară estimată pe operațiuni va cuprinde:

* Operațiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale: 15. milioane euro

* Operațiunea A.2 – Renovarea energetică moderată  a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială: 60 milioane euro

* Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale:

– renovarea energetică moderată este de 140 milioane euro și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice este de 1.475.000 euro;

– renovarea energetică aprofundată este de 35 milioane euro.

* Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice: 100 milioane euro.

* Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice:

– renovarea energetică moderată este de 500 milioane euro și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice este de 1,4 milioane euro;

renovarea energetică aprofundată este de 150 milioane euro și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice este de 675.000 euro.

Sediu administrativ din Bucuresti, modernizat cu peste 3 mil euro

Investițiile realizate prin Valul Renovării au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, ducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale și a clădirilor publice, respectiv creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, și de a reduce în mod semnificativ emisiile de GES, conducând la realizarea obiectivelor Uniunii Europene în materie de climă, la crearea unui număr mare de locuri de muncă și la promovarea dezvoltării digitale prin sisteme de contorizare inteligentă.

Sus