Oferte locuri de munca top

PNRR Fondul Local: o a doua runda pentru atragerea de fonduri

Întrucât nu au fost depuse proiecte care să atragă întreaga sumă alocată din PNRR

Componenta 10 va urma o a doua rundă de atragere de fonduri.

Astfel vor fi redistribuite fondurile rămase neutilizate după încheierea primei runde.

În cadrul rundei a doua nu există sume prealocate pe categorie de unitate administrativ-teritorială/subdiviziune a UAT, potrivit modificărilor ce vor fi aduse Ghidului de finanțare pentru Componenta 10 – Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Apelul va fi destinat tuturor unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe întreg teritoriul României, în limita fondurilor alocate pentru fiecare investiție, pe baza principiului „primul venit/primul servit”.

Parcare supraterana de peste 13 mil euro intra in executie

Aceasta ținându-se cont de condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate a solicitanților și tipuri de lucrări/ categorii de cheltuieli eligibile pentru investiții.

Cererea de finanțare va fi depusă pentru fiecare investiție/sub-investiție în parte.

În cazul în care cererea de finanțare respectă cerințele prevăzute în ghidul specific și se încadrează în fondurile disponibile pentru investiția respectivă, se va proceda la semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și solicitant.

Va fi modificată și perioada de depunere a cererilor de finanțare, și anume:

* Începerea depunerii de proiecte: 14 octombrie 2022,

* Închiderea depunerii de proiecte: 27 octombrie 2022.

Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare este 31 decembrie 2022.

În cadrul rundei a doua de atragere de fonduri pentru investițiile incluse în Componenta 10-Fondul local, alocarea financiară orientativă va fi:

* Pentru Investiția 1 – Mobilitate Urbană Durabilă

I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); Buget disponibil: 238.140.000 euro din care:

– Microbuze: 32.930.000 euro

– Tramvaie: 93.510.000 euro

– Troleibuze: 4.460.000 euro

– Autobuze 10m: 107.240.000 euro

I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); Buget disponibil: 60.520.000 euro.

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice; Buget disponibil după apel: 21.050.000 euro.

I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan; Buget disponibil după apel: 31.450.000 euro.

I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. Buget disponibil după apel: 96.480.000 euro.

I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale. Buget disponibil: 362.870.000 euro.

Aproape 11 mil euro, pentru edificarea unei parcari in Capitala

Cererile de finanțare rămase după epuizarea fondurilor alocate fiecărui apel de proiecte vor fi incluse pe o listă de așteptare, iar în cazul suplimentării/disponibilizării fondurilor, acestea pot fi evaluate și incluse la finanțare.

Sus