Oferte locuri de munca top

PNRR: conditie noua pentru beneficiari

O nouă condiție va fi impusă beneficiarilor proiectelor ce urmează să fie finanțate prin PNRR. Aceasta a fost propusă de către deputați să fie inclusă în proiectul de lege ce reglementează urgentarea definitivării şi asumării la nivel naţional a Planului naţional de redresare şi reziliență (PNRR). Proiectul urmează să fie supus în perioada următoare votului Camerei Deputaților.

Astfel, beneficiarii proiectelor de investiții publice finanțate prin PNRR vor trebui să aibă proiecte mature și să ofere angajamente ferme de încheiere a contractelor de achiziție publică și/sau a contractelor sectoriale, până la sfârșitul anului 2022.

Prevederea prin care proiectele trebuiau să aibă și un grad avansat de realizarea a documentațiilor tehnico-economice a fost eliminată, întrucât peste 60% din proiectele țintite de infrastructură nu se încadrează în această cerință.

Peste 18 mil euro, pentru reabilitarea unui drum judetean

Printre schimbările propuse de către deputați (fisierul cu toate modificările este atașat la finalul acestui articol), se numără și faptul că obligațiile de rambursare vor fi stabilite în sarcina Ministerului de Finanțe fără a fi transferate ministerelor sau autorităților/ autorităților locale coordonatoare de reforme, care vor primi finanțare totală în conformitate cu acordurile de finanțare.

Mai mult, beneficiarii finali vor putea derula procedurile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiţii publice și pot încheia contractele mai sus stipulate, înainte de aprobarea finanţării proiectului din PNRR.Proiectele vor fi considerate eligibile dacă procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor se află în desfășurare sau au lucrările de execuție începute, dar nefinalizate. Astfel, proiectele care contribuie la obiectivele de ameliorare a stării economiei și de creștere a rezilienței și care au fost demarate anterior, pot, cu siguranță, să fie atât finalizate în timp util, cât și să accelereze procesul de absorție, explică deputații.

Cand va fi reluata o licitatie de 19 milioane de euro

Totodată, beneficiarii finali vor putea încheia contracte de achiziţie publică/sectoriale, după caz, pentru proiectele de infrastructură finanţate din PNRR, atât înainte, cât și după încheierea contractelor de finanţare/acordurilor de finanţare.

Deputații au propus această prevedere având în vedere existența unor proiecte mature care se încadrează în mecanismele și în țintele propuse prin PNRR și ale căror proceduri de achiziție publică au fost demarate sau finalizate la momentul actual coroborat cu atingerea țintelor și indicatorilor programului până la sfârșitul anului 2026.

După aprobarea PNRR, în termen de maxim 60 de zile, vor fi încheiate acorduri de finanțare pentru implementarea reformelor și/sau acorduri de finanțare pentru implementarea componentelor aferente reformelor.

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus