Oferte locuri de munca top

PNRR: avansuri catre contractanti, de 13%

Contractanții care au încheiat contracte de prestări servicii/ livrare bunuri/lucrări cu beneficiarii contractelor de finanțare din PNRR pot beneficia de plăți în avans. (HG atasat la finalul stirii)

Astfel, beneficiarii proiectelor de investiții finanțate din fonduri pot acorda avansuri către contractanți, într-un procent de până la 13% din valoarea contractului.

O Hotărâre ce va fi aprobată astăzi de Guvern clarifică individualizarea beneficiarilor/ liderilor de parteneriat care pot solicita plata avansurilor din fonduri PNRR.

Plățile în avans se pot efectua într-o singură tranșă sau în mai multe tranșe periodice, în funcție de prevederile contractuale și în corelație cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv, după caz.

În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat efectuează plăți în avans, în tranșe periodice, următoarele tranșe se acordă cu respectarea prevederilor din OUG nr. 124/2021.

Plățile în avans se acordă în cadrul contractelor de achiziție ferme, pe baza facturilor de avans, având în vedere toate categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăți în avans, respectiv cheltuielile aferente contractelor de achiziții publice, care au ca obiect execuția de lucrări, prestarea de servicii și furnizarea de produse.

De asemenea, noul HG introduce obligații în sarcina beneficiarilor care răspund de necesitatea și oportunitatea acordării avansurilor, respectarea utilizării sumelor în raport cu destinația stabilită potrivit contractelor încheiate.

Beneficiarii trebuie să urmărească îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractanți. Să efectueze trimestrial, sau la încheierea fiecărei etape prevăzute în contract, regularizările în raport cu obligațiile asumate și efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri.

De asemenea, beneficiarii trebuie să recupereze sumele reprezentând plăți în avans și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate.

Hala noua, in incinta unui parc industrial

Contractanții nu au dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat, sub sancțiunea solicitării de daune-interese.

Aceeași hotărâre creează posibilitatea ca beneficiarii să poată depune la coordonatorii de reformă, respectiv la agențiile de implementare a proiectelor, cereri de transfer distincte pentru plata din fondurile aferente PNRR a cheltuielilor efectuate și de la titlurile 60 și 61, după semnarea contractului de finanțare, ceea ce nu era posibil în forma anterioară a normei.

Noul HG urmărește asigurarea unui nivel adecvat al cash-flow-ului pentru contractanții care au încheiat contracte cu beneficiarii finanțărilor din PNRR.

 

 

HG 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus