Oferte locuri de munca top

PNRR are nevoie de fonduri mai mari de la stat

Finanțarea publică națională va fi majorată având în vedere faptul că pentru estimarea costurilor necesare implementării reformelor și investițiilor din cadrul PNRR au fost utilizate prețuri la nivelul anului 2020. Aceste costuri au crescut ulterior ca urmare a inflației și a contextului geopolitic.

Un proiect de lege va fi prezentat de Ministerul Investițiilor într-o ședință de Guvern, cel târziu în luna noiembrie, privind asigurarea cu prioritate a sumelor de la bugetul de stat necesare implementării Planului Național de Redresare și Reziliență.

Influențele creșterii costurilor pot fi substanțiale în raport cu resursele pe care statul român poate să le mobilizeze.

Prin urmare, oficialii consideră că este necesar să fie adoptată o lege prin care toate forțele politice reprezentative să conștientizeze importanța majoră a implementării PNRR și să își asume finanțarea cheltuielilor ocazionate de implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice cuprinse în acest program, ”chiar și atunci când costurile reale se vor dovedi mai mari decât alocarea României din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență”.

Licitatia pentru un lot de 21 mil euro anulata, iar pentru celalalt – o singura oferta

Totodată, un alt proiect de lege este pregătit tot de Ministerul Investițiilor privind aprobarea cofinanțării.

Acesta vizează minimizarea riscului de dezangajare automată de fonduri. Proiectul prevede adoptarea unor măsuri pentru asigurarea disponibilului financiar necesar derulării/finalizării implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.

Sus