Oferte locuri de munca top

PNRR: 1,8 mld euro pentru sistemele de apa din tara

Un buget de 1,8 miliarde de euro a fost solicitat pentru proiecte de investiții în sistemele de apă și apă uzată, conform variantei finale a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Finanțările vor fi împărțite pentru investiții în sistemele de apă și pentru adaptarea la schimbări climatice.

Conform proiectului, este vorba despre următoarele tipuri de investiții:

Investiții în sistemele de apă și apă uzată

* Extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele europene

* Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate

* Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Toate măsurile propuse prin PNRR pentru sectorul de apă și apă uzată sunt complementare intervențiilor prevăzute a fi realizate în cadrul Programului Operaţional Dezvoltare Durabilă – PODD.

Astfel, prin PODD sunt realizate toate investițiile aferente sistemelor regionale de apă-canal în aglomerările mai mari de 2000 l.e., în timp ce prin PNRR se acordă finanțare – în completare – doar pentru finalizarea/ extinderea rețelelor existente din aglomerările de peste 2000 l.e. dotate cu stații de epurare, cu scopul de a fi colectate toate apele uzate și de a se asigura un grad de conformare cât mai ridicat la nivel național până în 2026.

Reevaluare de oferta intr-un contract de retele de apa

Investiții de adaptare la schimbări climatice

* Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații, prin:

– Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva Inundații și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații în zonele în care s-au produs cele mai multe deversări și breșe în liniile de apărare împotriva inundațiilor în ultimii 7 ani.

– Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță

* Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență (utilaje pentru acces și intervenție în teren accidentat, echipamente pentru realizarea drumurilor provizorii și șenilate amfibii pentru acces și transportul sacilor / digurilor mobile în zone greu accesibile, drone dotate cu senzori LIDAR/FLIR/fotogrametrie, tehnologii geoelectrorezistive/georadar a corpurilor digurilor, precum și infrastructură hardware și software)

* Realizarea cadastrului apelor prin achiziționarea unui DTM/DSM unitar la nivel național, realizat din informații satelitare și prin crearea de instrumente și baze de date active, care să permită extragerea semiautomată și digitizarea albiilor minore și a infrastructurii vizibile

* Investiții în modernizarea sistemelor de desecare-drenaj care deservesc zonele expuse riscului de inundații

* Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN) cu 300 de stații meteorologice automate și autonome de suprafață și 100 de stații agrometeorologice, în scopul creșterii capacitații de avertizare a populației cu privire la fenomenele de vreme severa imediata (de tip nowcasting) si a gradului de realizare al prognozelor meteorologice, ceea ce va duce la diminuarea sau prevenirea efectelor acestor fenomene, context în care investițiile prevăzute se încadrează și in lista de priorități ale Planului de Management al Riscului la Inundații.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus