Oferte locuri de munca top

PNDR 2020: licitatiile pot fi demarate inaintea semnarii contractului de finantare

Beneficiarii publici ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, selectați pentru finanțare prin Raportul de selecţie publicat pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), pot utiliza clauza suspensivă în derularea procedurilor de achiziții publice.

Mai precis, aceștia pot opta pentru demararea procedurilor de achiziții înaintea încheierii contractului de finanțare cu Agenția, cu respectarea prevederilor procedurale și a legislației în vigoare privind derularea achizițiilor publice.

Cei care pot opta pentru aplicarea clauzei suspensive sunt beneficiarii eligibili pentru submăsura 7.2, submăsura 7.6 și submăsura 4.3.

Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, a precizat: „Această prevedere este activată prin Manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică începând cu luna mai 2018. Prin această clauză acordăm solicitanților publici de fonduri europene, care au fost notificați în urma aprobării rapoartelor de selecție, posibilitatea de a opta pentru demararea procedurilor de achiziții înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR. De aceste prevederi pot beneficia și OUAI-urile care urmează să fie selectate pentru finanțare prin submăsura 4.3, componenta de irigații. Acest lucru poate fi făcut cu respectarea prevederilor manualului de proceduri, menționând în conținutul documentațiilor de atribuire o clauză suspensivă care să condiționeze încheierea și executarea contractului de achiziție de încheierea contractului de finanțare a proiectului cu AFIR”.

Responsabilii legali ai proiectelor trebuie să aibă în vedere faptul că semnarea contractului de finanțare se face, de asemenea, cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

În acest sens, în cadrul documentației de atribuire se va preciza că beneficiarii vor încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare cu AFIR.

În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare cu AFIR nu se va semna, beneficiarii publici, după primirea notificării din partea Agenției cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

”Ofertanții care participă la astfel de proceduri de achiziții trebuie să înțeleagă că beneficiarii publici ai Programului precum și AFIR nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă beneficiarii publici și AFIR au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu”, susțin oficialii AFIR.

Totodată, ofertanții din cadrul acestei proceduri vor accepta utilizarea condițiilor speciale prevăzute de clauza suspensivă, asumându-și întreaga răspundere pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus