Oferte locuri de munca top

PNDL: obligatiile fiscale pentru contractele de cesiune, anulate

Sumele aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice ar putea suportate de la bugetul de stat. Astfel, obligaţiile fiscal – bugetare rezultate din contractele de cesiune, finanţate în cadrul PNDL, neachitate până la 1 ianuarie 2017, vor fi anulate.

Doi deputați PSD au propus această modificare, documentul fiind înregistrat la Senat pentru dezbatere.

Este vorba despre situaţiile în care UAT-urile, în baza unor contracte de cesiune au încheiat contracte de lucrări pentru finalizarea lucrărilor la diverse proiecte cu alte firme decât cele ce iniţial au câştigat licitaţia şi au executat parţial lucrările. Cesiunile de contracte au fost necesare din cauza intrării în insolvabilitate a contractantului iniţial şi blocarea lucrărilor.

Lucrările la care inițiatorii fac referire au fost executate integral, deconturile cheltuielilor aferente programelor în cauză au fost aprobate de către fostul MDRAP, contractele de cesiune find iniţial acceptate de ministerul de resort.

Cu toate acestea, Ministerul a sesizat că finanţarea proiectelor ce au avut la bază contracte de cesiune a fost făcută cu nerespectarea prevederilor OUG 34/2006, iar astfel cheltuielile făcute de UAT-uri şi decontate de minister ar fi neeligibile.

Ministerul a solicitat restituirea sumelor plătite.

În toate situaţiile, ulterior MLPDA a dispus sistarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit cât şi a sumelor din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, blocând şi alte tranşe de finanţare pentru unele proiecte aflate in derulare, condamnând practic UAT-urile în cauză la subdezvoltare şi faliment, argumentează deputații.

În prezent, prin abrogarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţe publică, de către Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice este permisă schimbarea contractului în condiţiile art. 221 din această lege. Practic, eroarea reţinută în sarcina UAT-urilor nu mai subzistă în reglementarea actuală. Totuşi, deputații susțin că legea se aplică pentru trecut doar în situaţia aplicării legii penale mai favorabile, așadar este necesară această modificare legislativă care să deblocheze aceste situaţii ce trenează de ani de zile.

Propunere legislativă completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice:

”După articolul XI, se introduce un nou articol, art. XII cu următorul cuprins:

Art. XII — Obligaţiile fiscal -bugetare rezultate din contractele de cesiune, finanţate în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală (PNDL), neachitate până la 1 ianuarie 2017, se anulează începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.”

 

 

 

 

Citiți și:

Parc logistic, extins cu zeci de mii mp sc

Un nou hipermarket, in pregatire

Aproape 17 ha, in pregatire pentru functiuni rezidentiale

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

 

Sus