Oferte locuri de munca top

PNDL: Listele cu obiectivele de investiții vor fi aprobate prin Ordin de Ministru

Lista obiectivelor de investiții din Programul Național de Dezvoltare Locală vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Dezvoltării. Numai după aprobare, unitățile teritoriale administrative vor putea să trimită Ministerului documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor propuse.

Solicitările de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală se depun la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017.

Toate solicitările care au fost depuse anterior acestui termen nu vor fi luate în considerare și nu vor fi supuse analizei pentru introducerea în circuitul de finanțare 2017 – 2020, atrag atenția oficialii MDRAPFE într-o circulară. Dacă există astfel de cazuri, solicitările de finanțare trebuie redepuse în termenul legal precizat.

„Vă informăm cu privire la faptul că depunerea unor solicitări de finanțare a unor obiective de investiții prin Program incomplete, completate greșit sau cu erori, precum și nedepunerea în termenul legal de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017, are drept consecință neluarea în considerare a acestora, astfel încât obiectivele de investiții în cauză nu vor fi supuse analizei (…)”, se arată în adresa MDRAPFE.

Pentru includerea în programul de finanțare a unor noi obiective de investiții pentru perioada de implementare PNDL 2017-2020 trebuie transmise următoarele documente:

 

Apă, canalizare, drumuri:

* adresă de înaintare;

* solicitarea cuprinzând necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în continuare și pentru obiectivele incluse în program, precum și propunerile de obiective noi de investiții propuse a fi incluse în program, întocmită conform modelului prevăzut în normele metodologice;

 

Unități de învățământ preuniversitar, universitar și învățământ special de stat:

* adresă de înaintare, din care să reiasă numărul de copii care își vor desfășura activitatea educațională în cadrul unității de învățământ, precum și sustenabilitatea acestuia în următorii ani; totodată, Ministerul supune atenției faptul că, în conformitate cu art. III din OUG nr. 6/2017 se vor finanța „unități de învățământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional;

* solicitarea cuprinzând necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în continuare și pentru obiectivele incluse în program, precum și propunerile de obiective noi de investiții propuse a fi incluse în program, întocmită conform modelului prevăzut în normele metodologice;

* notă de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea finanțării dotării cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru unitatea de învățământ preuniversitar respectivă, întocmită conform modelului prevăzut în normele metodologice;

 

Unități sanitare

* adresă de înaintare;

* solicitarea cuprinzând necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în continuare și pentru obiectivele incluse în program, întocmită conform modelului prevăzut în normele metodologice;

* notă de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea finanțării dotării cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru unitatea sanitară respectivă, întocmită conform modelului prevăzut în normele metodologice.

 

Peste 6 miliarde de euro pentru investitii locale

Pentru PNDL, în perioada 2017 – 2020, pot fi folosite credite de angajament în valoare de 30 miliarde de lei, echivalentul a peste 6 miliarde de euro. În baza acestei sume, guvernanții doresc finalizarea a aproximativ 1.500 de obiective de investiții incluse în PNDL, Etapa I și, totodată, realizarea a circa 9.500 de obiective proaspăt introduse în program, dintre care în jur de 2.500 sunt creșe și grădinițe, iar în jur de 2.000 sunt școli.

Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să vizeze, după caz, lucrări de realizare, extindere, reabilitare, modernizare sau dotare pentru unul dintre următoarele domenii specifice:

* sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;

* sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

* unități de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, colegii naționale, grupuri școlare, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii;

* unități sanitare, inclusiv spații afectate de desfășurarea activității unor cabinete medicale sau dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență;

* drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și drumuri publice din interiorul localităților;

* poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;

* obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;

* platforme de gunoi;

* piețe publice, comerciale, târguri, oboare;

* modernizarea bazelor sportive;

* sediile instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora;

* sisteme de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural.

 

TopJobs –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus