Solplanet x AeroFix

PNDL I : solicitari de suplimentare a sumelor alocate

Beneficiarii PNDL I pot transmite până la finele lunii ianuarie către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației documentele necesare pentru suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat.

Aceasta în vederea asigurării sumelor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapa I.

Astfel, trebuie transmise:

* Hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați;

* Hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program;

* Devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli;

* Notă justificativă – prin care să se întemeieze necesitatea suplimentării sumelor de la bugetul de stat;

* Declarația pe proprie răspundere din care să reiasă că obiectivul de investiții pentru care se solicită fonduri de la bugetul de stat este același cu cel inclus în Program, iar fondurile solicitate sunt necesare în vederea finalizării obiectivului de investiții  (conform modelului atașat).

Guvernul a aprobat prelungirea duratei contractelor de finanțare cu o perioadă de până la 2 ani pentru obiectivele de investiții incluse în PNDL etapa I, pentru care nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor.

Totodată, prin art. III din OUG nr. 214/2020, s-a acordat posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa I, pentru obiectivele de investiții pentru care sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente în vederea finalizării, de a transmite, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, o solicitare de finanțare.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus