Oferte locuri de munca top

PNDL 2 si Ministerul Transporturilor primesc suplimentari la rectificarea bugetara

Rectificarea bugetară finalizată în luna noiembrie a acestui an este una pozitivă şi s-a realizat cu încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice.

Totodată, ei mai afirmă că rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei creșteri economice de 6,1% față de 5,6% cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare și de 5,2%, estimare avută în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2017. Astfel, PIB nominal estimat s-a majorat de la 837,2 miliarde lei la 842,5 miliarde lei.

Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2017:

* Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 280,2 milioane lei.

Bugetele componente ale bugetului general consolidat au înregistrat majorări ale veniturilor (spre exemplu: bugetele asigurărilor sociale + 325,0 milioane lei, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate +269,7 milioane lei, bugetele locale + 1.020,8 milioane lei), iar alte bugete diminuări ale veniturilor (spre exemplu: bugetul de stat – 655,5 milioane lei).

* Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 503,8 milioane lei.

La Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice şi Fondurilor Europene s-a înregistrat o diminuare a fondurilor de 43,7 milioane lei per sol. Totuşi, au fost alocate suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL.

Diminuări au fost operate şi la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-78,5 milioane lei), Ministerul Finanțelor Publice (-51,9 milioane lei), Ministerul Culturii și Identității Naționale (-27,8 milioane lei), Ministerul Mediului (-27,4 milioane lei), având în vedere, în principal, gradul de execuție a cheltuielilor.

Ministerul Transporturilor a primit +293,9 milioane lei per sold.A fost asigurată suplimentar suma de 345,6 milioane lei pentru asigurarea cofinanțării naționale și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020. A fost redusă suma de 51,7 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli pentru acest minister.

Au fost atribuite fonduri şi pentru: bugetele locale (611,9 milioane), Ministerul Afacerilor Interne (+363,5 milioane lei per sold), Ministerul Muncii și Justiției Sociale (+630,9 milioane lei per sold), Ministerul Justiției (+232,1 milioane lei per sold), Ministerul Sănătății (+281,0 milioane lei per sold), Ministerul Educației Naționale (+ 30,0 milioane lei per sold), Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (+ 269,7 milioane lei, pentru servicii medicale şi medicamente), Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (+323 milioane lei).

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus