Solplanet x AeroFix

Platile restante catre ANRE vor putea fi anulate sau amanate

Urmează să fie aprobată modalitatea prin care vor putea fi anulate sau amânate plățile restante către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE. Aceasta conform unui proiect de ordin lansat în consultare publică.

Mai exact, este vorba despre tarifele percepute pentru:

* operatori economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe

* emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare instalaţii electrice şi de gaze naturale

* autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale

* titularii de licență care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, precum și obligațiile accesorii aferente acestora.

Vor beneficia de facilitățile de amânare sau anulare toate categoriile de debitori care la data de 31 martie 2020 inclusiv, figurează în evidenţele ANRE cu obligaţii bugetare principale restante.

Astfel, vor putea fi amânate obligațiile de plată accesorii reprezentate de dobânzi, penalități de întârziere sau alte accesorii rămase nestinse la data emiterii „Situației debitelor restante aferente bugetului ANRE”,  până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Procedura de acordare a amânării la plată

Debitorii își vor exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prin depunerea unei Notificări privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANRE. Notificarea va fi depusă la registratura ANRE sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori transmisă prin poşta electronică la adresa anre@anre.ro.

După primirea notificării, ANRE va proceda la efectuarea stingerilor, compensărilor și oricăror altor operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității potrivit art.IX și art.XI din ordonanță.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, ANRE emite și comunică debitorului factura referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi, penalități de întârziere sau alte accesorii datorate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și „Situația  debitelor  restante aferente  bugetului ANRE”.

În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în „Situația  debitelor  restante aferente  bugetului ANRE” și evidența contabilă proprie a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării  „Situației debitelor restante aferente bugetului ANRE”.

De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

* nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

* nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.

Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

Anularea obligațiilor de plată accesorii se va solicita de către debitori în baza unei Cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANRE. Cererea va fi depusă la registratura ANRE sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori transmisă prin poşta electronică la adresa anre@anre.ro, după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Procedura vizează anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor principale restante la data de 31 martie 2020, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

* toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se sting prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

* sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de ANRE, cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

* debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 

Descărcați aici Procedura ANRE – proiect

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus