Oferte locuri de munca top

Planurile de investiții ale municipiului Drobeta Turnu Severin

bfdPlanul de proiecte strategice prioritizate pentru perioada 2015 – 2018 al oraşului Drobeta Turnu Severin cuprinde investiţii de 768 milioane euro.

Strategia de dezvoltare a MunicipiuluiDrobeta Turnu Severinpentru perioada 2014 -2020 – Orizont 2030 este în prezent în etapa de consultare publică.

Consultarea este deschisă atât pentru strategia generală, cât și pentru strategiile sectoriale, instrumente ale implementării: Strategia fiscală, Aspecte socio-culturale și în domeniul educației – O strategie culturală, Aspecte de protecția mediului – Strategia unui oraş verde-albastru și Strategia energetică.

Perioada de consultare se va încheia pe în 8 iunie 2015.

Cele mai mari proiecte ce urmează să fie implementate în Drobeta Turnu Severin până în 2020 sunt:

* Construirea unui port nou (10 milioane euro)
* Realizarea în parteneriat public – privat a unui aerodrom pentru aparate de zbor uşoare (70 milioane euro)
* Instituirea spaţiului feroviar unic european pentru punerea în execuţie a studiului de fezabilitate existent (relocarea căii ferate pe un amplasament nou, în nordul oraşului) (50-80 milioane euro)
* Construcţia unei centrale termice locale (70-80 milioane euro)
* Extinderea şi modernizarea infrastructurii existente (120 milioane euro)
* Construirea unui Centru Intermodal Regional de Transport de Marfă în Municipiul Drobeta Turnu Severin (100 milioane euro)
* Reabilitarea termică a clădirilor colective, publice si private, din municipiul Drobeta Turnu Severin (45 milioane euro)
* Realizarea de mini-centrale fotovoltaice pe clădirile colective publice și private din municipiul Drobeta Turnu Severin (10 milioane euro)
* Realizarea unui sistem cu consumuri energetice reduse in domeniul iluminatului public in municipiul Drobeta Turnu Severin (6 milioane euro)
* Realizarea strategiei in domeniul transportului public si proiect privind dotarea sistemului de transport public urban de calatori cu mijloace de transport care sa conduca la reducerea consumului de carburant si reducerea cantitatilor de noxe produse (5 milioane euro)
* Realizarea unui sistem de management al traficului rutier si a unor investitii conexe acestuia pentru reducerea si evitarea blocajelor in trafic, cu efect de reducere a consumului de carburanti si a volumului de noxe produs (43 milioane euro)
* Conservarea si valorificarea patrimoniului construit(4 milioane euro)
* Reabilitarea şi punerea în valoare a centrului urban vechi în Drobeta Turnu Severin (20 milioane euro)
* Realizare noi obiective patrimoniale in scopul valorificarii turistice a acestora (15 milioane euro)
* Mecanisme de susţinere a economiei local (120 milioane euro)
* Crearea observatorului teritorial si a sistemului informatic integrat (3 milioane euro)

Din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Drobeta Turnu Severin 2009 -2015 a fost realizată cea mai mare parte a proiectelor propuse, fiind atrase peste 200 milioane de euro.

Sus