Oferte locuri de munca top

Piata libera pentru produsele din constructii

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții a fost adoptată de Senatul României.

Obiectivele  propunerii de regulament sunt realizarea unei piețe unice funcționale pentru produsele pentru construcții și asigurarea îndeplinirii obiectivelor tranziției verzi și ale celei digitale, în special ale economiei moderne, competitive și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Revizuirea Regulamentului privind produsele pentru construcții va consolida și moderniza normele în vigoare din 2011. Acesta va crea un cadru armonizat pentru evaluarea și comunicarea performanței de mediu și climatice a produselor de construcții.

Propunerea vizează abordarea deficienţelor identificate ale Regulamentul privind produsele pentru construcţii şi a obiectivelor Pactului verde european şi ale planului de acţiune privind economia circulară în ceea ce privește produsele pentru construcţii, bazându-se în acelaşi timp pe principiile de bază ale Regulamentului privind produsele pentru construcții (inclusiv pe standardele armonizate elaborate de organizațiile de standardizare europene).

Aproape 10 mii mp de constructii noi, in incinta unui parc industrial

Unele dintre noile caracteristici, cum ar fi cerinţele referitoare la produse sau actele Comisiei care conțin specificații tehnice, vor fi aplicate numai atunci când sunt necesare pentru anumite produse.

Senatul susține că:

* asigurarea liberei circulații a seturilor sau ansamblurilor de produse pentru construcții pe piața internă va aduce beneficii concrete cetățenilor, consumatorilor și, în special, întreprinderilor;

* îmbunătățirea pieței unice a produselor pentru construcții va crea condiții de concurență echitabile pentru IMM-urile din toate statele membre.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus