Oferte locuri de munca top

Peste 90 mil euro, pentru lucrari la reteaua de apa si canal

Prima etapă a proiectului pentru rețeaua de apă și canal, care va acoperi 33 de unități administrativ-teritoriale din două județe, a primit finanțare.

În acest sens, ieri a fost semnat contractul pentru finanțarea acestei prime faze ce face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a Operatorului Regional din județele Călărași și Ialomița. Finanțarea are o valoare de puțin peste 90 milioane euro.

Proiectul presupune extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție apă potabilă cu 237 km și reabilitarea altor 53 km, 6 stații de tratare noi sau reabilitate, 32 surse de apă noi sau reabilitate, 3 stații de epurare, 425 km rețea de canalizare.

Pregatiri pentru edificarea unui nou supermarket

Pentru prima etapă care se realizează cu finanțare din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cu termen de finalizare 31 decembrie 2023, valoarea estimată este de 90.540.446 euro (fără TVA), reprezentând 31,05% din valoarea totală. Valoarea totală ajunge la peste 300 milioane euro.

În județul Călărași aproape 97% din locuitori vor avea acces la apă curentă și canalizare față de 46%, respectiv 56%, cât este în prezent.

În Ialomița, gradul de racordare la alimentarea cu apă va crește de la 49% la aproape 100%, iar la canalizare de la 47% la 98%.

„Pentru următoarea perioadă de programare, Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, cu o alocare de peste 5 miliarde de euro, va asigura acces la finanțare pentru proiecte similare, în alte comunități din țară. Sunt investiții esențiale pentru calitatea vieții din aceste comunități, dar și pentru potențialul economic local”, a subliniat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Blocuri cu regim redus de inaltime, intr-un nou ansamblu din provincie

Amintim faptul că prin Programul Operațional Infrastructură Mare (Axa Prioritară 3), pot fi sprijinite proiecte dedicate dezvoltării infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor (creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, precum și reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România).

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus