Oferte locuri de munca top

Peste 580 mil euro fonduri europene pentru lucrari apa-canal

Contractul de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” a fost semnat de către ministrul Investițiilor Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Acest contract face parte dintr-un proiect mai amplu prin care se continuă procesul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată început în perioada 2007-2013.

Prin acest proiect în valoare de 690 milioane de euro, din care 85% finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, vor fi realizate investiții în extinderea sistemelor de alimentare cu apă de care vor beneficia 91.872 de locuitori și a sistemelor de canalizare la care vor fi racordați 67.231 de beneficiari din 42 de unități administrativ – teritoriale din județul Prahova.

Spatii de depozitare si administrative de aproape 12 mii mp scd

Durata proiectului este de 39 de luni (septembrie 2022 – noiembrie 2025), iar investițiile vizează:

* Extinderea/reabilitarea rețelei de distribuție;

* Extinderea/reabilitarea rețelei de aducțiune;

* Rezervoare de înmagazinare apă potabila inclusiv stații de tratare apă/clorinare noi;

* Extinderea/reabilitarea rețelei de canalizare;

* Stații epurare a apelor uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 locuitori echivalenți/ sub 10.000 locuitori echivalenți.

Ministrul Marcel Boloș a declarat: „Prin această investiție de 581 milioane de euro din fonduri europene ajungeți la o rată de conformare de 95% la nivelul judeţului. Ceea ce nu este puţin lucru, ţinând cont că, pe viitor, una dintre cele mai mari provocări, dincolo de criza energetică şi cea potenţială a alimentelor, poate fi şi problema apei.”

În acest moment sunt în derulare 29 de contracte de finanțare de apă și apă uzată în valoare de 7 miliarde de euro și sunt în pregătire alte 21 de proiecte similare în valoare de 4,5 miliarde de euro.

Peste 12 mii mp de hale noi, investitie a unei multinationale

De asemenea, vor fi realizate, reabilitate și puse în funcțiune un set de dispecerate regionale și locale de apă și apă uzată care să integreze toate obiectivele retehnologizate, modernizate și în curs de modernizare aflate în zona de administrare a companiei beneficiare.

Pentru perioada de programare 2021 – 2027, proiectele de apă – canal vor fi finanțate prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), investiții de 3,5 miliarde de euro pentru infrastructura de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară.

Prin PODD se vor finanța investiții atât în cadrul unor proiecte noi, cât și în continuarea investițiilor POIM, în cazul etapizării acestora. Finanțarea va include pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și apă uzată, dar și consolidarea capacității actorilor implicați în sector.

Sus