Oferte locuri de munca top

Peste 4.000 de proiecte PNDL II ar putea beneficia de bani suplimentari

Guvernul a discutat despre finanțarea suplimentară a peste 4.000 de proiecte din cadrul Programului național de dezvoltare locală, etapa a II-a.

Executivul a dezbătut posibilitatea ca proiectele aflate în derulare să primească în total 3 miliarde de lei de la Ministerul Dezvoltării.

Finanțarea vizează acoperirea cheltuielilor suplimentare cauzate de majorarea prețurilor materialelor de construcții și a salariilor din domeniul construcțiilor. Măsura va intra în vigoare prin ordonanță de urgență.

Astfel, pentru suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare, beneficiarii PNDL II vor putea depune o solicitare, însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Nerespectarea termenului va atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.

Pentru finalizarea obiectivelor de investiții incluse în PNDL II, pentru care nu este efectuată recepția la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior expirării duratei contractului de finanțare, contractele de finanţare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiarii PNDL se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.

Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

Prin PNDL etapa a II-a, perioada 2017-2020 sunt finanțate 7.234 obiective de investiții.

Dintre acestea, până în prezent au fost finalizate (cu PVRTL) un număr de 2.811 obiective de investiții.

Restul de 4.423 obiective de investiții, pentru care beneficiarii nu au transmis până la data prezentei Procesul-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, se regăsesc în diferite stadii/situații, dintre care, din datele deținute la nivelul ministerului, pentru unele obiective de investiții beneficiarii nu dispun de sumele necesare pentru a asigura finalizarea lor.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus