Solplanet x AeroFix

Peste 200 mil euro pentru locuinte de serviciu, sociale si pentru tineri

La peste 200 milioane de euro, echivalentul a peste 1 miliard de lei, se va ridica valoarea investițiilor ce urmează să fie făcute în acest an pentru realizarea de locuințe de serviciu, sociale și pentru tineri.

Astfel, pentru anul 2021 au fost prevăzute investiţii în sumă de 797.046 mii lei credite de angajament și 217.246 mii lei-credite, conform proiectului de buget al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL),

Sumele vor fi alocate în următorul mod:

* Pentru Programul construirea de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere s-au prevăzut 749.535 mii lei credite de angajament și 194.935 mii lei credite bugetare din care:

– din surse proprii este prevăzută suma de 110.935 mii lei credite de angajament și 110.935 mii lei-credite bugetare

– de la bugetul de stat este prevăzută suma de 638.600 mii lei credite de angajament și 84.000 mii lei-credite bugetare

* Pentru programul Locuinţe sociale pentru comunitatea de rromi este prevăzută suma de 10.800 mii lei credite de angajament și 4.500 mii lei-credite bugetare

* Pentru Programul construcții locuințe de serviciu este prevăzută suma de 36.000 mii lei credite de angajament și 17.100 mii lei-credite bugetare.

Bucuresti: Vara aceasta incepe constructia a peste 550 de apartamente

Sumele creditelor de angajament alocate pentru programele de construcții de locuințe, precum și creditelor bugetare pentru anul 2021 sunt necesare pentru contractarea unui număr mare de unități locative aferente acordului de împrumut semnat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

De asemenea, creditele sunt necesare și pentru continuarea derularii programului de construcții de locuințe de serviciu care implică lansarea de proceduri de achiziție publică de amplasamente noi în vederea contractării.

23 posturi vacante la ANL

La stabilirea cheltuielilor de personal pe anul 2021, din numărul total de 221 posturi aprobate, s-au luat în considerare un număr de 150 de posturi, din care 127 posturi ocupate iar 23 posturi vacante cu grad profesional și gradație la nivel maxim estimate a fi scoase la concurs în anul 2021.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus