Oferte locuri de munca top

Peste 200 mil euro pentru locuinte ANL

În acest an, ANL va investi peste 200 milioane de euro, echivalentul a peste 1 miliard de lei, pentru construirea de locuințe de serviciu, locuințe sociale și locuințe pentru tineri. Totodată, bugetul prevede salariul mediu brut de 18.510 lei/angajat/luna pentru cei 127 de angajați ai instituției. (NOTA cititi la final Precizarile transmise de ANL).

Guvernul urmează a adoptat bugetul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – ANL pentru anul 2021.

Din totalul bugetului de peste 1 miliard de lei, suma de 797.046 mii lei va proveni din credite de angajament și 217.246 mii lei, din credite.

Banii vor fi împărțiți pentru următoarele programe:

* Pentru Programul construirea de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere s-au prevăzut 749.535 mii lei credite de angajament și 194.935 mii lei credite bugetare

* Pentru programul Locuinţe sociale pentru comunitatea de rromi este prevăzută suma de 10.800 mii lei credite de angajament și 4.500 mii lei-credite bugetare

* Pentru Programul construcții locuințe de serviciu este prevăzută suma de 36.000 mii lei credite de angajament și 17.100 mii lei-credite bugetare.

Aproape 300 de apartamente, in autorizare in Bucuresti

23 posturi vacante ar putea fi scoase la concurs

Pentru acest an, cheltuielile totale ale ANL au fost estimate la sumă de 830 milioane lei lei – credite de angajament și 250,26 milioane lei credite bugetare.

Cheltuielile de personal au fost estimate ţinând cont de numărul de personal necesar bunei desfășurări a activității instituției: 28.210 mii lei, jumătate din credite de angajament și jumătate din credite bugetare.

Din numărul total de 221 posturi aprobate, s-au luat în considerare un număr de 150 de posturi, din care 127 posturi ocupate iar 23 posturi vacante cu grad profesional și gradație la nivel maxim estimate a fi scoase la concurs în anul acesta.

Din calcul reiese un venit salarial mediu brut de peste 18.510 lei/angajat/luna, luând în calcul 127 de posturi ocupate.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii în sumă de 7.556 mii lei (credite de angajament și credite bugetare în proporții egale) cuprind cheltuielile legate de întreţinerea şi funcţionarea agenţiei, furnituri birou, materiale pentru curaţenie, încalzire, iluminat şi forţă motrice, apă canal şi salubritate, carburanţi și lubrifianţi, piese de schimb, transport, poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet, dotări cu obiecte de inventar, reparaţii curente, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, şi alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.

PRECIZARI DIN PARTEA ANL

În conformitate cu Legea nr. 152/1998, Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) este instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară, și care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice  şi Administraţiei.

Referitor la programele guvernamentale de construcții locuințe derulate de ANL, construcția bugetară bazată pe programarea multianuală necesită prevederi distincte: execuția curentă a bugetului, pe de o parte, și execuția multianuală, pe de altă parte. Creditele de angajament privesc execuția multianuală a bugetului, adică sumele destinate angajării de cheltuieli multianuale, care atrage efectuarea de plăți în exercițiile bugetare viitoare.

Pentru anul 2021, s-a prevăzut în buget suma de 217.246 mii lei (credite bugetare), alocată programelor guvernamentale de construcții locuințe, sumă ce nu poate fi depășită pentru anul curent.

Cheltuielile cu personalul angajat și cheltuielile de funcționare sunt finanțate din venituri integral proprii. Pentru cheltuielile de funcționare a instituției (cheltuieli de personal, bunuri și servicii etc), creditele bugetare sunt egale cu creditele de angajament.

Astfel:

  • pentru cheltuielile de personal, pentru anul 2021, s-a alocat suma de 14.105 mii lei, iar plățile pentru anul curent nu pot depăși această sumă. Personalul angajat în cadrul ANL este remunerat în baza Legii nr. 153/2017, anexa 7, situația drepturilor salariale fiind publicată și pe site-ul ww.anl.ro, în secțiunea https://www.anl.ro/ro/situatie_drepturi_salariale/. La nivelul Agenției salariul mediu brut este în prezent de 6.422 lei;
  • pentru cheltuielile cu bunuri și servicii s-a alocat suma de 3.778 mii lei, iar plățile pentru anul curent nu pot depăși această sumă.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus