Oferte locuri de munca top

Peste 200 mil euro pentru extinderea canalizarii din Caras Severin

O finanțare de peste 200 milioane de euro a fost acordată județului Caraș Severin pentru extinderea rețelei de apă-canal

Proiectul vizează 14 unități – administrativ teritoriale, potrivit contracului semnat de ministrul Marcel Ioan Boloș și Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

Acest proiect va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare și va asigura conectarea la rețeaua de apă pentru 14.450 locuitori și acces la canalizare pentru 8.289 locuitori.

Prin investițiile cuprinse în acest proiect se continuă procesul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată realizat în etapa 2007–2013.

De asemenea, se propun investiții în extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale urmărindu-se astfel:

* Asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apa de calitate în aria de proiect, controlată microbiologic şi furnizata în condiţii de siguranţă;

* Creşterea nivelului colectării şi epurării apelor uzate în 11 de aglomerări urbane şi rurale;

* Optimizarea funcţionării şi operării sistemelor de apă şi canalizare în 13 de sisteme de alimentare cu apă şi 11 aglomerări urbane şi rurale.

Zona industriala de peste 4,5 ha, pregatita pentru functiuni rezidentiale

În urma implementării proiectului, rata de conectare la serviciul public de alimentare cu apă va crește de la 93% la 100%, iar nivelul de conectare la serviciile de canalizare și epurare va ajunge de la 94% la 100%.

Printre componentele de investiții incluse în proiect se numără 8 staţii tratare/clorinare apă, 26 staţii de pompare apă, 211,9 km reţele distribuţie, 59,8 km conductă aducţiuni,1 sursă de apă, 9 foraje captare, 9 rezervoare înmagazinare apă, 109,5 km reţele de canalizare, 47 staţii de pompare apa uzată noi, 19 km conducte de refulare, 7,8 km colectoare noi, 1 instalaţie de uscare nămol SEAU, 2 sisteme SCADA.

Până în prezent, pentru proiectele derulate prin cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, Comisia Europeană a rambursat României 5,83 miliarde euro (7,13 miliarde euro cu prefinanțare), din totalul de 6,83 miliarde euro transmise spre decontare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus