Oferte locuri de munca top

Peste 2 mld lei pentru lucrari de apa si canalizare in 40 de localitati

Vor fi realizate lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în 40 de localități din județul Iași. În acest sens, ieri a fost semnat de către AM POIM contractul de finanțare pentru proiectul regional prin care vor fi realizate aceste intervenții. Valoarea totală eligibilă este de peste 2 miliarde de lei.

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în:

* municipiile Iași și Pașcani

* orașele Hârlău, Podu Iloaiei și Tg. Frumos

* comunele Al.I.Cuza, Bârnova, Ceplenița, Ciortești, Ciurea, Comana, Costești, Costuleni, Cotnari, Cozmești, Cristești, Deleni, Dobrovăț, Heleșteni, Holboca, Ion Neculce, Lespezi, Motca, Miroslava, Mogoșești, Oțeleni, Popești, Popricani, Rediu, Ruginoasa, Scânteia, Scobinți, Schitu-Duca, Sinești, Tătăruși, Tomești, Tibana, Valea Lupului, Valea Seacă și Voinești.

Aproximativ 170.000 persoane din județul Iași vor beneficia de apă și canalizare în urma acestui proiect.

Printre investițiile ce sunt prevăzute în proiect se numără:

* realizarea a 294 km aducțiune, din care 38 km reabilitare, 23 gospodarii de apă, 43 rezervoare noi, 50 stații pompare noi, 340 km rețea de distribuție, din care 28 km reabilitare și 23 sisteme SCADA locale;

* realizarea a 4 stații de epurare noi, o stație de epurare reabilitată, 362 stații de pompare, 230 km conducte de refulare, 549 km rețea de canalizare gravitațională, din care 13 km constituie reabilitare, 5 sisteme SCADA locale, echipamente de operare apă potabilă/apă uzată sau achiziție dotări UIP.

Proiectul va fi implementat până în luna decembrie 2023.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus