Oferte locuri de munca top

Peste 18% din licitatii, neatribuite din lipsa de ofertanti, in Salaj

Peste 18% din procedurile de achiziție derulate de Consiliul Județean Sălaj pe parcursul anului 2019 nu au fost atribuite din cauză că nu a fost depusă nici o ofertă de către operatorii economici.

Din cele 202 de proceduri de achiziție publică derulate până în acest moment de CJ Sălaj, au fost atribuite 133 de proceduri cu o valoare de peste 53.294.000 lei, 32 de proceduri aflându-se în derulare, iar alte 37 de proceduri nu au fost atribuite, în principal, din cauza neprezentării de oferte din partea operatorilor economici.

În acest moment, CJ Sălaj are în derulare 32 de proceduri de achiziție publică, dintre care 15 fac obiectul achiziției publice prin proceduri specifice a unor documentații tehnice (ex. studii fezabilitate, expertize tehnice, proiecte tehnice etc.) iar 7, cel al execuției unor lucrări pentru diverse obiective de investiții promovate de către Consiliul județean.

Fac obiectul a 12 proceduri de achiziție publică aflate în derulare în acest moment (documentații tehnice și/sau execuție lucrări) pentru reabilitarea unor sectoare de drumuri județene dar și consolidarea unor poduri, punerea în siguranță a unor alunecări de teren, precum și alte tipuri de intervenții specifice asupra drumurilor și podurilor județene,

Reprezentanții CJ Sălaj dau ca exemplu: proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul – Reabilitare drum județean DJ 108 : Cehu Silvaniei -limită județ Maramureș, proiectare pentru obiectivul de investiție – punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E etc.) cu o valoare totală estimată de peste 17.891.000 lei.

Peste 9.700.000 lei reprezintă valoarea totală estimată a celor 4 proceduri de achiziție publică cu obiective în infrastructura de sănătate (documentații tehnice și/sau execuție lucrări ex. elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău, execuție lucrări pentru proiectul Extindere, modernizare și dotare UPU – SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău etc.).

Alte 16 proceduri de achiziție publică care se derulează în acest moment, cu o valoare totală estimată de peste 2.930.000 lei, se referă la diverse obiective aflate în patrimoniul județului, respectiv 6 dintre acestea, pentru care sunt necesare achiziționarea unor documentații tehnice ori execuția unor lucrări, dar și prestarea unor servicii (clădiri și/sau terenuri aflate în patrimoniul Județului Sălaj, ex. amenajarea parcare și spațiu agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău), în timp ce alte 10 proceduri de achiziție publică au ca obiect achiziționarea unor diverse servicii ori bunuri cu impact în activitatea curentă instituțională (ex. achiziționare server pentru aplicații economice, produse IT, furnizare gaze naturale etc.).

 

 

Citiți și:

Aproape 4 mil euro costa construirea unui hotel cu 12 niveluri in provincie

Viitoare hala industriala cu aproape 2 mii mp sc, langa Capitala

Cladire cu 16 niveluri, in pregatire in zona Herastrau

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus