Oferte locuri de munca top

Peste 13 mil euro pentru centura unui oras si un pod

O nouă variantă ocolitoare pentru un oraș din țară este plănuită să fie realizată cu ajutorul unei investiții de peste 13 milioane de euro, echivalentul a peste 64 milioane de lei. Proiectul include și realizarea unui pod cu o lungime de aproape de 600 metri.

Pentru realizarea lucrărilor aferente, primăria orașului Beclean a lansat în licitație deschisă contractul pentru proiectare faza PT+DE, DAAA, asistența tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări la obiectivul: Varianta de ocolire Beclean, județul Bistrița – Năsăud.

Contractul vizează următoarele componente și activități:

* Servicii de proiectare și asistență tehnică în valoare de 1.230.000 lei, ce cuprind:

– Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție;

– Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor;

– Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Execuției și a Proiectului pentru Organizarea Execuției.

* Execuție lucrări în valoare de 62.866.288 lei, cuprinzând:

– Organizare de șantier;

– Construcții și instalații;

– Amenajarea terenului;

– Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială;

– Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților.

Lungimea variantei de ocolire este de 1,195 km. Traseul este în totalitate nou. Acesta se desprinde din drumul național DN 17D la km 4+677 spre dreapta, traversează râul Someșul Mare și se reacordează la drumul național DN17/E58 la km 27+505 spre stânga.

De asemenea, pentru traversarea râului Someșul Mare între kilometrul 0+333,45 – 0+917,05 se va realiza un pod pe grinzi cu 14 deschideri cu lungimea de 583,60 m.

Varianta ocolitoare are două benzi de circulație, corespunzător caracteristicilor pentru drumuri naționale europene de clasă tehnică III și o viteză de 60-80 km/h.

Valoarea totală estimată a contractului este de 64.096.288 lei, fără TVA. Proiectul va fi finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM.

Criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă este „cel mai bun raport calitate – preț”.

Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) a avut o cifra de afaceri medie de minim 60.000.000 lei. De asemenea, acesta trebuie să fi prestat în ultimii 5 ani servicii de proiectare (la oricare dintre fazele SF sau PT) a podurilor, pasajelor sau viaductelor având o lungime cumulată de minim 500 m din care cel puțin un pod, un pasaj sau un viaduct să aibă lungimea de minim 250 m.

Durata contractului este de 32 de luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 5 martie 2021.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus