Oferte locuri de munca top

Peste 100 km cale ferata pentru proiectarea lucrarilor de moderizare

Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic necesar modernizării liniei de cale ferată CF Ilva Mică – Pojorâta (subsecțiunea 2 a tronsonului Apahida – Suceava) a fost lansată o licitaţie deschisă de cătra Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA.

În urma modernizării, trenurile vor putea circula pe această linie de cale ferată cu viteza maximă de circulație de 160 km/h pentru trenurile de călători, respectiv de 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată pe subsecțiunea 2 Ilva Mică – Pojorâta, în lungime de aproximativ 106 km, au drept scop identificarea soluției optime din punct de vedere tehnic, operațional, economic, financiar, al impactului asupra mediului și al schimbărilor climatice.

Contractul prevede și atingerea unor importante obiective specifice, printre care menționăm:

* creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie pe subsecțiunea analizată și pe întreaga secțiune Apahida – Suceava;

* îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu cerințele europene.

Valoarea estimată a contractului este de 73.047.000 lei fără TVA.

Sursa de finanţare este asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă,iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de Stat.

Durata contractului este de 23 de luni.

ermenul limită pentru primirea ofertelor este 10 mai 2021.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus