Oferte locuri de munca top

Performanta energetica a cladirilor: noile modificari aduse de Directiva revizuita UE

Un standard actualizat pentru clădirile noi, inclusiv prevederi referitoare la emisiile de carbon pe toată durata de viață, se numără printre cele mai importante prevederi ale Directivei revizuită a UE privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD).

Această formă revizuită a fost publicată recent în Jurnalul Oficial al UE.

Institutul European pentru Performanţa Clădirilor (BPIE) a realizat un rezumat al directivei actualizate (fisier atașat la finalul știrii).

Alte prevederi importante ale noii directive stabilesc standarde minime de performanță energetică pentru renovarea clădirilor ne-rezidențiale cu cele mai slabe performanțe.

De asemenea, a fost definit un traseu obligatoriu pentru renovarea progresivă a segmentului rezidențial.

Directiva aduce și o viziune pentru 2050 privind stocul de clădiri, susținută de planuri naționale solide de renovare a clădirilor și prevederi pentru decarbonizarea încălzirii și răcirii.

Noile modificări fac trecerea la certificatele de performanță energetică îmbunătățite.

A fost stabilit cadrul UE pentru adoptarea pașapoartelor de renovare. S-a dat un rol mai puternic ghișeelor unice.

Noul cadru financiar este mai strategic și mai impactant.

Standard actualizat pentru clădirile noi

Revizuirea introduce conceptul de clădire cu emisii zero (ZEB) pentru a acționa ca standard actualizat pentru construirea de clădiri noi.

Acesta va fi aplica din 2030, înlocuind standardul de clădire cu energie aproape zero (nZEB).

Ideal, statele membre ar trebui să finalizeze actualizarea nivelurilor de cost optim înainte de sfârșitul anului 2027, pentru a avea suficient timp pentru a se încadra în pragurile maxime pentru toate tipurile de ZEB.

Clădiri complet decarbonizate, dar nu neapărat bazate în întregime pe surse de energie regenerabilă

Revizuirea EPBD mută accentul în ceea ce privește tipul de energie care alimentează clădirile noi către un concept mai larg de „emisii zero”.

În ceea ce privește sursele de energie eligibile pentru a alimenta un ZEB, statele membre trebuie să se bazeze pe:

* Surse de energie regenerabilă la fața locului sau în apropiere

* Energie regenerabilă dintr-o comunitate de energie regenerabilă

* Energie dintr-un sistem eficient de încălzire și răcire centralizată

* Energie din „surse fără carbon”

Politici de renovare pentru clădirile existente

Pe lângă introducerea unui standard actualizat pentru construcțiile noi, revizuirea include noi politici pentru renovarea clădirilor existente.

Standarde minime de performanță energetică, o nouă măsură la nivelul UE, sunt introduse pentru clădirile ne-rezidențiale, vizând renovarea clădirilor cu cele mai slabe performanțe ca prioritate.

Directiva stabilește, de asemenea, pentru prima dată, un obiectiv cantitativ pentru renovarea stocului de clădiri rezidențiale la nivel național.

EPBD include și o viziune pentru anul 2050 pentru întregul stoc de clădiri. Pentru a atinge această viziune pe termen lung, EPBD include prevederi specifice legate de decarbonizarea încălzirii și răcirii și întărește instrumentul de planificare strategică ce trebuie utilizat la nivel național: planul național de renovare a clădirilor (NBRP).

 

Descărcați aici

 

 

 

Notă: Explicațiile aduse de BPIE nu sunt o descriere exhaustivă a tuturor prevederilor din EPBD.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus