Solplanet x AeroFix

Performanta energetica a cladirilor: modificari legislative votate de Camera Deputatilor

Plenul Camerei Deputaților a votat unele modificări ale Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Noul proiect de lege clarifică unii termeni şi expresii utilizate în cuprinsul legii și introduce noţiunea de raport privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero, denumit raport de conformare nZEB.

De asemenea, completează informaţiile cuprinse în certificatul de performanţă energetică luând în considerare stabilirea clasei de performanţă energetică în funcţie de consumul specific de energie primară şi cantitatea de emisii echivalent CO2,

În plus, completează tipurile de funcţiuni ale clădirilor şi a indicatorilor de performanţă.

Potrivit proiectului votat de deputați, în cazul clădirilor noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, trebuie respectate cerinţele referitoare la sistemele tehnice ale clădirilor prevăzute în reglementările tehnice specifice, în vigoare la data întocmirii proiectelor, cu privire la performanţa energetică globală, instalarea corectă, dimensionarea, reglarea şi controlul sistemelor tehnice.

Acestea vizează cel puţin următoarele: a) sistemele de încălzire a spaţiilor; b) sistemele de răcire a spaţiilor; c) sistemele de preparare a apei calde menajere; d) sistemele de ventilare; e) sistemele de iluminat interior; f) sistemele de automatizare şi control; g) sistemele de generare de energie electrică in situ; h) orice combinaţie fezabilă tehnic și economic a acestor sisteme.”

Cu toate că devine din ce în ce mai clar cât de riscantă este încărcarea mașinilor electrice de la stații amplasate în subsolul clădirilor, noul proiect de lege stabilește că în cazul clădirilor nerezidenţiale noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor nerezidenţiale, altele decât cele deţinute şi ocupate de întreprinderi mici şi mijlocii şi care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii/proprietarii acestora, după caz, sunt obligaţi să instaleze cel puţin un punct de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi tubulatura încastrată pentru cablurile electrice pentru cel puţin 20% din locurile de parcare prevăzute, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

 

Descărcați aici

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus