Oferte locuri de munca top

Performanta energetica a cladirilor: ce schimbari au fost propuse

Noi obligații pentru dezvoltatorii imobiliari, o nouă definiție a clădirii cu consum aproape zero de energie – sunt câteva dintre schimbările aduse de deputați proiectului de modificare a Legii privind perfomanța energetică a clădirilor.

Mai multe amendamente au fost aduse proiectului de lege, după ce a fost aprobat de Senat și a fost discutat de comisiile de specialitate din Camera Deputaților.

Schimbările au ca obiect alinierea legislației românești cu cea europeană.

Unul dintre amendamente prevede că pentru clădirile noi al căror certificat de urbanism este emis după data de 15 septembrie 2020, dezvoltatorii să fie obligați să asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii și calității aerului interior.

Dispozitivele vor fi puse în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire și/sau unitatea de clădire, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Un alt amendament stipulează că, pe baza rezultatului evaluării performanței globale a sistemului tehnic al clădirii/a părții modificate din acesta, expertul tehnic poate recomanda, în raportul de evaluare, emiterea unui nou certificat de performanță energetică în cazul în care consumul mediu anual înregistrat în ultimii 3 ani s-a modificat cu minim 25%.

O primă versiune a strategiei de renovare pe termen lung ar urma să fie realizată de Ministerul Lucrărilor Publice până la data de 15 august 2020. Aceasta va fi actualizată o dată la 10 ani şi va fi transmisă Comisiei Europene ca parte a Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice. Strategia de renovare pe termen lung este documentul de bază pentru realizarea renovării clădirilor pentru obținerea eficienței energetice a acestora în raport cu celelalte strategii aflate la nivel național.

Totodată, deputații au modificat definiția pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Ca urmare, clădirea de acest tip este o ”clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanţei energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut”.

Necesarul de energie va fi acoperit astfel:

* în proporţie de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021;

* proporţiile minime de energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii pentru perioadele 2031- 2040, 2041-2050 şi după 2051 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Deputații susțin că au optat pentru o definiție cât mai flexibilă şi care să permită modificări viitoare, astfel încât contribuţia procentuală a energiei provenită din sursele regenerabile să poată fi modificată gradual în perioada 2020 – 2050, în urma unor evaluări tehnico-economice.

 

Descărcați aici Amendamentele aduse propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

 

 

 

 

Citiți și:

Parc logistic, extins cu zeci de mii mp sc

Un nou hipermarket, in pregatire

Aproape 17 ha, in pregatire pentru functiuni rezidentiale

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus