Oferte locuri de munca top

Pentru IMM-urile din constructii: garantii de stat si granturi de 2,5 mld lei

Un nou program guvernamental, prin care vor fi acordate IMM-urilor din construcții garanții de stat și granturi, va fi implementat în acest an.

Pe lângă proiectele de investiții ale IMM-urilor din sectorul construcțiilor, Programul ”Garant Construct” va sprijini și proiectele de investiții pe scară mică ale UAT-urilor.

Programul a fost lansat ieri în dezbatere publică.

Ce presupune programul Garant Construct

Programul constă în acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor către IMM-urile din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor.

Preponderent vor fi firme implicate în proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi emise în anul 2022 în cadrul programului este 2,5 miliarde lei, din care 1,5 miliarde lei pentru IMM-uri și 1 miliard lei pentru UAT-uri.

Tipul și valoarea maximă a creditelor garantate, procentele de garantare si valoarea maximă a garanției acordate vor fi stabilite la nivel de detaliu în legislația incidentă.

Beneficiari și activități eligibile

Beneficiarii eligibili vor fi IMM-urile, inclusiv start-upuri, care își desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor.

Activitățile eligibile propuse spre finanțare constau în:

* achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții, construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții

* achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor

* achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) și finanțarea capitalului de lucru pentru firmele care derulează contracte în sectorul construcții.

Creditele eligibile sunt:

– credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv achiziția de părți sociale;

şi/sau

– unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Cladire de birouri, transformata in spital privat

Care va fi finanțarea

Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării va fi de 10 milioane lei.

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării va fi de 5 milioane lei.

De asemenea, vor putea fi refinanțate creditele acordate inclusiv de alte instituții de credit decât cea pentru care se solicită garanția, creditele inițiale fiind pentru finanțarea unor activități eligibile în prezentul program.

Durata maximă a finanțărilor garantate va fi de 72 luni în cazul creditelor pentru investiţii şi 60 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.

Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioadă de maximum 12 de luni. Rambursarea creditelor în perioada de prelungire se efectuează în conformitate cu graficul de rambursare.

Perioada de grație acordată exclusiv pentru creditele de investiții va fi de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului.

Costurile aferente finanțărilor și garanțiilor acordate în cadrul Programului:

* Dobânda aferentă finanțării garantate:

– ROBOR 3M +1.5 % în cazul creditelor pentru capital de lucru și ROBOR 3M +1% în cazul creditelor de investiții;

– ROBOR 3M +0.75% pentru proiectele de îmbunătățire a eficienței energetice, investiții în vederea alinierii la obiectivele de mediu.

* Comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM și comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor se suportă din bugetul MF și se aproba anual de către MF prin Ordin al ministrului. Pentru anul 2022, comisionul de administrare propus este de 0,25%.

Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii este compus din:

* dobânda pe 24 luni, calculată de la data primei trageri a creditului;

* comisionul de risc și comisionul de administrare, calculate pe toata perioada de garantare;

* 10 % din valoarea finanțării, în cazul creditelor de investiții.

FNGCIMM va implementa în anul 2022, pe lângă programul Garant construct, și programele IMM Prod, Rural Invest și Innovation, toate parte din Pachetul de stimulare economică pentru IMM din programul de guvernare 2021-2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus