Oferte locuri de munca top

Pentru ce investitii in turism va fi acordata finantare de la stat

Vom avea un nou program de dezvoltare a investițiilor în turism, prin care statul va asigura finanțarea proiectelor.

Acest program va fi împărțit în două subprograme, unul pentru dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic și celălalt pentru dezvoltarea domeniului schiabil, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Beneficiarii programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism vor fi autorităţile publice locale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism vor fi alocate prin transferuri de la bugetul autorității centrale în domeniul turismului către bugetele locale.

Unitățile administrativ-teritoriale vor putea solicita decontarea sumelor cheltuite pentru întocmirea proiectului tehnic de execuție la data realizării recepției la terminarea lucrării, dar nu mai mult de 3% din valoarea fondurilor alocate în contractul de finanțare.

Blocuri cu peste 140 apartamente, intr-un mare municipiu

Dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic

Prin subprogramul dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic vor fi finanțate investiții:

* pentru stațiuni balneare și balneoclimatice.

Se are în vedere finanțarea următoarelor investiții pentru construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere:

– complex de turism balnear: clădiri care includ în acelaşi edificiu ori în edificii legate fizic sau funcţional structuri de primire turistice (de cazare, de alimentaţie şi de tratament balnear, eventual de agrement)

– trasee marcate pentru cură de teren, alei promenadă, obiective  culturale, sportive (terenuri multifuncționale) și de agrement

– achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice procedurilor balneare

– amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice;

* pentru unităţile administrativ-teritoriale cu factori naturali terapeutici, altele decât cele atestate ca stațiuni balneare și balneoclimatice, se are în vedere finanțarea construirii bazei de tratament cu dotări specifice.

Criteriile de eligibilitate vor fi aprobate ulterior apariției aprobării programului, prin ordin de ministru.

Dezvoltarea domeniului schiabil

Pentru subprogramul ”dezvoltarea domeniului schiabil” se are în vedere finanțarea următoarelor investiții:

* construire/ reabilitare /modernizare/ extindere domenii schiabile:

– pârtii de schi/școală/trasee de legătură

 • instalație de transport pe cablu, bandă transportoare pentru pârtii școală
 • tubbing
 • instalație de iluminat nocturn
 • instalație de zăpadă artificială
 • utilaj de bătut zăpada
 • clădire administrativă
 • parcare
 • pârtie/pistă săniuș
 • drum acces
 • post de prim ajutor
 • amenajare/reabilitare patinoar.

Criteriile de eligibilitate vor fi aprobate prin ordin de ministru ca urmare a unui studiu studiu de cercetare privind extinderea/optimizarea domeniului schiabil din România în vederea valorificării durabile a resurselor turistice din spațiul montan și, implicit, a dezvoltării unor domenii schiabile competitive la nivel european, precum și la creșterea numărului mediu de turiști și salariați.

 

Descărcați aici Proiectul HG

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus