Oferte locuri de munca top

Pentru ce imprumuta PMB 28 mil euro

Din cauza lipsei de fonduri, Primăria Municipiului București va contracta un împrumut de aproape 28 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 136 milioane de lei.

Consiliul Genereal al Municipiului București urmează să aprobe în această săptămână contractarea finanțărilor rambursabile cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani.

Primăria Municipiului București mai are nevoie de 100 milioane de lei pentru finanțarea prelungirii Ghencea-Domnești, a Pasajului Doamna Ghica și reabilitarea a 31 kilometri din sistemul de termoficare. În plus, pentru a plăti ratele pentru mai multe credite, mai are nevoie de aproape 36 milioane de lei.

Primul proiect pentru care sunt necesare finanțări este sistemul de termoficare al Municipiului București.

Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (şapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)” , reprezintă prima etapă din programul de reabilitare prevăzut în strategie.

Pentru implementarea acestui proiect a fost semnat și este în derulare contractul de proiectare și execuție încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București SA.

În prezent, sunt efectuate lucrări de reabilitare la obiectivele Magistrala II Sud – Bobocia, Magistrala Progresu Ferentari, Magistrala I-III Vest (Drumul Taberei).

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor aferente acestor obiective de investiții este necesară asigurarea unui flux de lichiditate care să acopere sumele scadente la plată, permițând astfel respectarea graficelor de execuție. Primăria estimează un necesar de 30 milioane lei în completarea sursei de finanțare de la bugetul local.

De asemenea, mai sunt necesare finanțări pentru proiectele de infrastructură în derulare la Pasajul Doamna Ghica şi Penetrația Prelungirea Ghencea Domneşti.

Pentru ca derularea proiectelor să nu fie afectată de posibilele goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea, rezultând astfel întârzieri generatoare de costuri suplimentare municipalității, se estimează un necesar de 70 milioane de lei în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru cele două investiții publice.

De asemenea, PMB are două contracte de credit la BRD și patru convenții de împrumut semnate cu Ministerul Finanțelor, pentru care trebuie să asigure ratele de capital scadente în semestrul II 2021, ce au un total de 35.907.633 lei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus