Oferte locuri de munca top

Patru parcuri industriale vor fi realizate cu bani europeni

Cererile de finanțare pentru patru parcuri de specializare inteligentă din județul Bihor au fost depuse în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021- 2027.

Licitația pentru proiectare și execuția lucrărilor la aceste parcuri industriale este în desfășurare.

Pentru înființarea și dezvoltarea unor parcuri industriale noi în Aleșd, Marghita, Beiuș și Ștei au fost încheiate acorduri de parteneriat între Consiliul Județean Bihor, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea și primăriile celor patru unități administrativ-teritoriale.

Prin acest proiect vor fi asigurate condițiile pentru semnarea de către cel puțin cinci IMM-uri localizate în fiecare Parc de Specializare Inteligentă, a unor contracte de concesiune și de finanțare, în cadrul apelului de proiecte ce va fi derulat de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, pentru IMM-urile rezidente.

* Înființare parc de specializare inteligentă Aleșd

Este solicitată finanțare nerambursabilă pentru crearea unei infrastructuri de sprijin pentru IMM-uri în Aleșd, județul Bihor, pentru asigurarea utilităților și a altor facilități la nivelul a 11 parcele din cadrul parcului de specializare inteligentă.

Amplasamentul investiției are o suprafață totală de 86.559 mp, din care suprafața dedicată concesionării rezultată din însumarea suprafețelor celor 11 parcele este de 69.658 mp, iar diferența de 16.901 mp o reprezintă suprafața ocupată de lucrări publice comune de infrastructură.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 22.518.818 lei.

Contribuția CJ Bihor este de 13.894.500 lei, reprezentând 60% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și cheltuielile neeligibile, în conformitate cu condițiile din Ghidul Solicitantului.

Hala industriala, cu peste 4,5 mii mp scd, pentru un distribuitor local

* Înființare parc de specializare inteligentă Beiuș

Amplasamentul investiției este împărțit în 16 parcele și are o suprafață totală de 175.183 mp, din care suprafața dedicată concesionării rezultată din însumarea suprafețelor celor 16 parcele este de 151.155 mp, iar diferența de 26.149 mp o reprezintă suprafața ocupată de lucrări publice comune de infrastructură.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 44.129.431 lei.

Contribuția CJ Bihor este de 34.252.673 lei, reprezentând 60% din valoarea eligibilă a proiectului precum și cheltuielile neeligibile în conformitate cu condițiile din Ghidul solicitantului.

* Înființare parc de specializare inteligentă Marghita

Amplasamentul investiției este împărțit în 9 parcele și are o suprafață totală de 114.900 mp, din care suprafața dedicată concesionării rezultată din însumarea suprafețelor celor 9 parcele este de 90.638 mp, iar diferența de 24.262 mp o reprezintă suprafața ocupată de lucrări publice comune de infrastructură.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 30.715.706 lei.

Contribuția CJ Bihor: 20.479.733 lei, reprezentând 60 % din valoarea eligibilă a proiectului precum și cheltuielile neeligibile în conformitate cu condițiile din Ghidul solicitantului.

O noua fabrică de reciclare a deseurilor, cu bani europeni

* Înființare parc de specializare inteligentă Ștei

Amplasamentul investiției este împărțit în 25 parcele și are o suprafață totală de 136.387 mp, din care suprafața dedicată concesionării rezultată din însumarea suprafețelor celor 25 parcele este de 105.911 mp, iar diferența de 30.476 mp o reprezintă suprafața ocupată de lucrări publice comune de infrastructură.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 27.718.461 lei.

Contribuția CJ Bihor este de 16.960.790 lei, reprezentând 60 % din valoarea eligibilă a proiectului precum și cheltuielile neeligibile în conformitate cu condițiile din Ghidul solicitantului.

În județul Bihor sunt funcționale trei parcuri industriale, în municipiul Oradea, msunicipiul Salonta și comuna Tileagd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus