Oferte locuri de munca top

Pasi inainte pentru programul Anghel Saligny

Programul Anghel Saligny a fost adoptat ieri de Senat, urmând ca acesta să intre în dezbatere la Camera Deputaților.

Proiectul de lege este identic cu varianta Ordonanței de Urgență prin care este stabilit programul de investiții, toate amendamentele aduse proiectului fiind respinse de comisiile de specialitate ale Senatului în cadrul procesului de legiferare.

Programul cuprinde implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră și tehnico-edilitară, fiind coordonat de Ministerul Dezvoltării.

Valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării în perioada 2021 – 2028 este de 50 miliarde lei, limita maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum şi unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Finanțarea programului se asigură din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, din sume din bugetele locale alocate cu această destinație și din alte surse legal constituite.

Prin programul Anghel Saligny pot fi realizate construcții noi sau lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente care se încadrează în cel puțin una din următoarele categorii de investiții:

* alimentări cu apă și stații de tratare a apei

* sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;

* drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

* poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;

* sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

 

 

Sus