Oferte locuri de munca top

Pasi de urmat pentru obtinerea adeverintei de confirmare a platii cotelor ISC

Trei pasi trebuie să urmeze cei care doresc să obțină adeverința de confirmare a plății cotelor de 0,1% și 0,5% către Inspectoratul de Stat în Construcții.

Mai exact, ei trebuie să completeze corect și să depună două formulare (F.14 și F.16) și copii după patru tipuri de documente:

* autorizația de construire/desființare

* dovada identității titularului autorizației

* documentele de plată

* adresa/declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate, emisă de emitentul autorizației.

Așadar, pașii de urmat sunt:
Pas 1: depunere Formular F.14 Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Atașat formularului F.14 este necesar să aveți:

* Copia după autorizația de construire/desființare.
* Copia după dovada identității titularului autorizației (C.I. pentru persoane fizice, C.U.I. pentru persoane
juridice, etc.).
* Copii după dovada plății cotelor de 0.1% și 50% din cota de 0.5%.
În schimb, veți primi numărul de înregistrare al formularului depus și copia după documentul înregistrat, în format fizic sau electronic.

Pas 2: depunere Formular F.16 Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Atașat formularului F.16 este necesar să aveți:
* Copia după autorizația de construire/desființare, doar dacă nu ați depus-o deja la F.14.

* Copia după dovada identității titularului autorizației (C.I. pentru persoane fizice, C.U.I. pentru persoane juridice, etc.), doar dacă nu ați depus-o deja la F.14.
* Copia după adresa/declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate, emisă de emitentul autorizației.
* Copii după dovada plății cotelor de 0.1% și 0.5%, raportate la valoarea regularizată.
Veți primi următoarele:
* Numărul de înregistrare al formularului depus și copia după documentul înregistrat, în format fizic sau electronic.
* Adeverința A6, în termenul legal de 30 calendaristice de la înregistrarea formularului F.16, dacă toate documentele necesare sunt corect depuse și cotele plătite.

Pas 3: ridicare adeverința A6 de confirmare a plății cotelor de 0,1%și 0,5%

După ce aveți confirmarea că adeverința este emisă, puteți urma două căi:
1. O puteți ridica în format fizic, de la registratura I.J.C. aferentă/I.R.C.B.I..
2. Trimiteți e-mail la registratură, prin care solicitați să vă fie trimisă în format electronic (veți primi răspuns cu copia atașată) și indicați adresa la care să fie trimisă ulterior, prin Poșta Română.

Unde se depun documentele
Documentele se depun în format fizic, la registratura Inspectoratului Județean în Construcții pe aria căruia se executată lucrările sau în format electronic, la adresele de e-mail puse la dispoziție pentru fiecare inspectorat.

ISC atrage atenția asupra faptului că în momentul în care trimiteți documentele în format electronic, acestea trebuie să fie de tip .pdf, separat pentru fiecare document, iar titlul să conțină descrierea cât mai exactă a informațiilor conținute. Evitați ca atașamentele să depășească 10 MB (e posibil să fie respinse de sistemul de mesagerie).

Pentru plățile online, poate fi folosit sistemul pus la dispoziție prin ghiseul.ro, pe care îl puteți utiliza direct de pe site-ul ISC, fără a fi necesar să faceți cont. Veți primi confirmarea plății efectuate pe e-mailul dumneavoastră.
În cazul în care ați trimis documentele pe e-mail și nu ați primit răspuns în 72h, încercați să contactați registratura pentru a verifica dacă totul a decurs cum trebuie.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus