Oferte locuri de munca top

Participarea ofertantilor din tari terte pe piata achizitiilor publice din UE

Ghidul pentru participarea ofertantilor din tari terte pe piata achizitiilor publice din UE, în forma în care a fost publicat în luna iulie a acestui an, contine informatii practice privind modul de identificare a ofertantilor din tari terte.

Aceste reguli trebuie avute in vedere in functie de tipul de acorduri care reglementeaza relatia cu tara de provenienta a ofertantilor, masurile pe care autoritatile contractante le pot lua in cazul in care preturile ofertate sunt anormal de scazute sau modul de formulare a criteriilor pentru a asigura respectarea standardelor de mediu, sociale, de munca si inovare, precum se arată intr-o nota informativa a Ministerului Fondurilor Europene.

Ghidul privind participarea ofertantilor din tari terte pe piata achizitiilor publice din UE are rolul de a oferi un sprijin practic autoritatilor contractante/achizitorilor publici din Statele Membre pentru:

* identificarea ofertantilor din tarile terte care au acces la piata UE a achizitiilor publice;

* sensibilizarea autoritatilor contractante cu privire la diferitele instrumente disponibile in setul de instrumente al UE privind achizitiile publice;

* stabilirea masurilor care pot fi luate in cazul ofertelor cu preturi anormal de scazute;

* prezentarea masurilor ce pot fi luate pentru a se asigura ca ofertantii din tarile terte respecta aceleasi criterii de calitate ca ofertantii din UE in domenii precum securitatea, inovarea, standardele de munca si standardele de mediu.

Acest ghid ofera sprijin autoritatilor contractante pentru a examina ofertele in mod eficient, a identifica ofertele cu preturi anormal de scazute si a-si adapta achizitiile pentru a alege optiunea cea mai inovatoare, cea mai sociala sau cea mai ecologica, se mai arată în nota informativă.

Principiile strategice privind inovarea, responsabilitatea sociala si durabilitatea, inclusiv obiectivele de durabilitate ale mileniului sunt elemente importante cuprinse in ghid, cu scopul de a ajuta achizitorii publici sa integreze durabilitatea si inovarea in licitatiile pe care le organizeaza.

Ghidul detaliaza asupra urmatoarelor domenii:

* Accesul ofertantilor straini: in general, normele UE nu fac distinctie intre intreprinderile din UE si cele din afara UE. Cu toate acestea, orientarile clarifica faptul ca numai societatile din tari terte cu care UE a semnat acorduri internationale sau bilaterale obligatorii de liber schimb ce includ achizitiile publice au_un acces garantat pe piata achizitiilor publice din UE. Inschimb, societatile din alte tari terte nu au acces garantat pe piata achizitiilor publice din UE si ar putea fi excluse. In plus, ghidul confirma faptul ca statele membre UE isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul la pietele lor in domeniile apararii si securitatii.

* Respingerea ofertelor cu preturi anormal de scazute: COM reaminteste autoritatilor contractante posibilitatea de a respinge, in temeiul normelor UE, ofertele care par sa aiba un pret nejustificat de scazut. Ghidul contine o lista de verificare a intrebarilor pe care autoritatile le pot adresa ofertantului pentru a obtine clarificari cu privire la pret.

* Achizitii publice bazate pe calitate: normele UE in materie de achizitii publice incurajeaza autoritatile publice sa achizitioneze in mod strategic si sa puna inovarea, responsabilitatea sociala si durabilitatea in centrul procedurilor lor de achizitii publice. Prin urmare, se recomanda evitarea acordarii contractelor exclusiv pe baza celui mai mic pret. Ghidul include exemple concrete de astfel de achizitii strategice si explica modul de stabilire si de aplicare a standardelor sociale, de mediu si de munca in cadrul procedurii de achizitii. Aceste norme se aplica pentru toate ofertele, indiferent daca intreprinderile ofertante sunt stabilite sau nu in UE.

* Asistenta practica din partea COM: ghidul mentioneaza faptul ca autoritatile publice pot solicita COM sa evalueze compatibilitatea unui proiect cu normele UE privind achizitiile publice inainte de a lua masuri importante, cum ar fi lansarea unei cereri de oferte pentru lucrarile din cadrul proiectului principal sau semnarea unui acord international (asa-numitul mecanism de ,,evaluare ex-ante”). Asistenta poate consta, de exemplu, in consilierea cu privire la un pret anormal de scazut sau la o conceptie pe baza de calitate a achizitiilor publice.

Ministerul Fondurilor Europene precizeaza faptul ca in ceea ce priveste achizitiile publice aferente proiectelor de infrastructura, elementele de orientare se regasesc in mod special in cuprinsul acestui Ghid la capitolul 1.2.2 Measures in the utilities sector.

 

 

Citiți și:

Proiect cu 550 apartamente, amanat din cauza situatiei pietei imobiliare

Cine realizeaza circa 70 km de drum judetean

Spatii industriale de peste 23 mii mp

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus