Oferte locuri de munca top

Parteneriatul Public Privat: exercitiu pe realizarea unui spital

Statul român trebuie să se alinieze la principiile pentru guvernarea publică a parteneriatelor public-privat.

De asemenea, trebuie să asigure un cadru legal și instituțional clar care să asigure realizarea selecției parteneriatelor public-private pe principii de eficiență economică (Value for Money) și să asigure integritatea procesului de achiziție.

În acest sens, Romania va plăti contribuţia voluntară către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării activităţii OCDE pentru evaluarea cadrului legal şi instituţional în ceea ce priveşte guvernanţa în domeniul parteneriatului public-privat, conform unui proiect de hotărâre.

La acest moment nu există proiecte derulate în baza OUG nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat (PPE).

Exercițiu pe un proiect de realizare a unui spital printr-un parteneriat public-privat

A fost identificată necesitatea realizării unei analize care să urmărească principalele etape în pregătirea unui proiect de parteneriat public-privat, sub forma unui exercițiu care să evidențieze principalele aspecte ce sunt urmărite pentru dezvoltarea de proiecte de parteneriat public-privat.

Astfel, experții OCDE au propus ca exercițiul să se facă pe un proiect de investiții în sănătate pentru realizarea unui spital printr-un parteneriat public-privat, domeniul sănătății fiind considerat o prioritate la nivel de politici publice în România, tot mai multe autorități locale din România inițiind documentații tehnico-economice pentru unități spitalicești în regim de parteneriat public-privat.

Exercițiul propus de experții OCDE presupune parcurgerea etapelor conform bunelor practici internaționale așa cum sunt acestea reflectate și de către principiile OCDE în domeniul PPP, aspecte ce guvernează pregătirea, dezvoltarea și implementarea acestor proiecte.

Blocuri cu peste 150 apartamente, dezvoltate de o firma de constructii

OCDE propune organizarea a două ateliere de lucru tehnice a căror pregătire și desfășurare va dura aproximativ 6 luni pentru a împărtăși din practicile țărilor membre ale OCDE, pentru a analiza anumite dimensiuni ale Pilonului II al MAPS cum ar fi accesibilitatea, evaluarea fezabilității PPP, raportul calitate-preț, alocarea riscurilor, independența în procesul decizional, dezvoltarea capacităților personalului de experți, prezentare de experiențe de implementare a unor proiecte.

Acest exercițiu este o activitate suport necesară pentru evaluarea/ testarea viabilității cadrului legislativ și instituțional în domeniul PPP în România și este menită a fi un instrument în plus care să sprijine procesul de aderare al statului român la principiile OCDE.

Activitatea OCDE pentru evaluarea cadrului legal și instituțional în ceea ce privește guvernanța în domeniul parteneriatului public-privat a fost evaluată la suma de 80.000 euro, cuantum din care în contextul asistenței tehnice cu Olanda, desfășurat în baza Memorandumului de Înțelegere încheiat între Ministerul Finanțelor din Olanda și Ministerul Finanțelor din România, partenerii olandezi s-au oferit să suporte 50% din valoarea exercițiului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus