Oferte locuri de munca top

Parteneriatul cu statul pentru dezvoltarea unui proiect: va deveni mai interesant pentru partenerii privati

Noi prevederi privind parteneriatul public-privat au fost propuse de deputați, acestea urmând să fie supuse votului în plenul Camerei Deputaților.

Modificările vizează reglementarea încheierii, derulării și încetării contractelor de parteneriatul public-privat.

Astfel, deputații au propus o nouă definiție a parteneriatul public-privat contractual. Acesta va fi realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public și o societate nouă al cărei capital social este deținut integral de partenerul privat, care va acționa ca societate de proiect, aceasta având obligația de implementare a proiectului. La opțiunea partenerului public partenerului privat poate fi parte în contractul de parteneriat public-privat.

De asemenea, partenerul privat va fi investitorul privat (sau asocierea de investitori privați) care a fost desemnat câștigător al procedurii de atribuire a unui contract de parteneriat public – privat.

Investitorul privat desemnat câștigător al procedurii de atribuire va înființa societatea de proiect cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat, iar în cazul parteneriatului public-privat instituțional va înființa, împreună cu partenerul public, societatea de proiect care va deveni parte a contractului de parteneriat public-privat.

Va fi lăsat la nivelul partenerului public flexibilitatea de a decide în documentația de atribuire dacă impune sau nu ca ofertanții câștigători să semneze contractul de parteneriat public-privat.

Un terminal Ro-Ro va intra in executie in curand

Neadoptarea unei astfel de modificări a cadrului legal actual se va reflecta în lipsa de interes a investitorilor de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de PPP, cu consecințe negative asupra competiției în cadrul procedurilor, acesta putând afecta inclusiv eficiența economică a proiectului (Value for Money) funcție de oferta desemnată câștigătoare, consideră inițiatorii.

Totodată, pentru optimizarea procesului de pregătire a proiectelor abordate în parteneriat public-privat, a fost propus ca aprobarea studiului de fundamentare să fie realizată odată cu principalii indicatori tehnico-economici, printr-o singură hotărâre de guvern/ a autorităților deliberative.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus