Oferte locuri de munca top

Parteneriatele CNAIR cu autoritatile locale: unele completari

Pentru a reglementa în mod predictibil parteneriatele pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură rutieră dintre autoritățile publice locale și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vor fi aduse unele modificări legislației în vigoare.

Astfel, vor fi introduse sintagmele: „indiferent de sursa de finanțare”, „drumurilor de interes local sau județean” și „sau a transferului cu titlu gratuit a celor deja realizate”.

Prin posibilitatea preluării documentațiilor tehnico-economice de la autoritățile locale cu titlu gratuit, acolo unde este cazul, și utilizarea celor deja realizate, vor fi făcute economii la bugetul statului. Nu va mai fi necesar să fie realizate unele noi, care necesită și timp și costuri suplimentare, afirmă iniţiatorii proiectului de act normativ ce urmează să fie aprobat astăzi de Guvern.

Prin urmare, va fi modificat art. XV, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, dupcum urmează:

„(1) Pentru realizarea unor obiective de investiții în domeniul infrastructurii de transport, indiferent de sursa de finanțare, care privesc variantele ocolitoare ale localităților urbane sau conexiunea localităților / drumurilor de interes local sau județean la autostrăzi, drumuri expres și /sau drumuri naționale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administrație, poate încheia protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor județene/structurilor de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuție și/sau a documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire, prevăzute de lege, sau a transferului cu titlu gratuit a documentațiilor tehnico-economice deja realizate, dar și pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport.”

O singura oferta pentru un contract de circa 19 mil euro

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus