Oferte locuri de munca top

Parlamentul european susţine investiţiile în energie în 2015

Euro_banknotesBugetul UE pentru 2015 a fost dezbătut în această săptămână în Parlamentul European.

Proiectul de buget 2015  propus de Comisie se ridică la 145 de miliarde de euro în credite de angajament  și la peste 142 de  miliarde euro în credite de plată, în scădere cu 1,4% față de bugetul 2014 și este încă cu 2 miliarde euro mai scăzut decât bugetul 2013 executat.

Comisia a propus în proiectul său de buget să se lase o marjă totală de 1,4 miliarde de euro în credite de angajament sub plafoane.

În forma provizorie a legislaţiei dezbătute subliniază că șefii de stat și de guvern au fost de acord încă o dată în iunie 2014 cu necesitatea de a investi și de a pregăti economiile statelor membre pentru viitor prin abordarea nevoilor de investiții restante în domeniul transporturilor, al energiei și al infrastructurii de telecomunicații la scara Uniunii, precum și în eficiența energetică, inovare și cercetare sau competențe.

Parlamentul consideră că consideră că, pentru a spori securitatea energetică, promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice este, de asemenea, esențială în contextul dependenței energetice de Rusia, în special pentru statele membre care depind în cea mai mare măsură de gazul din Rusia; solicită ca obiectivele privind cheltuielile ale fondurilor pentru energie din cadrul programului Orizont 2020 să fie aliniate cu angajamentele asumate în timpul procesului legislativ, potrivit textului adoptat de PE în şedinţa din 22 octombrie.

Astfel Parlamentul a decis să majoreze mai ales programele care se află în centrul Strategiei Europa 2020, deoarece acestea vizează să stimuleze creșterea economică, competitivitatea și ocuparea forței de muncă, și anume Orizont 2020, COSME, Erasmus+, agenda digitală, Progress și agenda socială (inclusiv EURES și Instrumentul de microfinanțare).

Instituţia europeană a stabilit nivelul global al creditelor de angajament și de plăți pentru 2015 la peste 146 de miliarde de euro și, respectiv, 146,146 miliarde de euro.

Parlamentul a mai decis să majoreze cu 4 miliarde euro nivelul plăților propus de Comisie la o serie delinii bugetare, inclusiv la liniile principale dedicate onorării obligațiilor aferente CFM 2007-2013 ce privesc fondurile structurale și programele de cercetare ale Uniunii, unde situația plăților este cea mai gravă.

Sus