Oferte locuri de munca top

Parcari, pasarele si amenajari de aproape 1 mld lei, in Sectorul 4

La aproape 1 miliard de lei se ridică valoarea estimată a investițiilor ce urmează să fie realizate în Sectorul 4 al Capitalei pentru pasarele pietonale, parcări și amenajări.

Lucrările vor fi realizate în cadrul acordului-cadru de proiectare și execuție, lansat astăzi în licitație deschisă de către Primăria Sectorului 4.

Acest contract prevede modernizarea infrastructurii prin realizarea lucrărilor de pasarele pietonale, amenajare parcare tip park&ride și o parcare supraetajată.

Valoarea estimată totală a acordului-cadru este de peste 200 milioane de euro (TVA inclus), echivalent în lei a circa 992 milioane de lei.

Contractele subsecvente vor curprinde:

* Etapa I (proiectare) –  elaborarea următoarelor documentații: documentațiile pentru obținerea avizelor acolo unde este cazul; proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.); proiectul tehnic de execuție (PTh); detalii de execuție (DE); caiete de sarcini pe specialități (CS); antemăsuratori și liste cu cantități de lucrări; proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.); planul de securitate și sănătate

* Etapa II (asistență tehnică) – asistența tehnică din partea proiectantului, pe toată perioada de realizare a obiectivului, inclusiv recepția finală

* Etapa III (execuție lucrări) – execuția lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic și detaliile de execuție

* Etapa IV (proiectare în timpul execuției lucrărilor) – cuprinde elaborarea următoarelor documentații: documentație as-built; planul de securitate și sănătate complet; lista categoriilor de lucrări, cantitățile estimate ale acestora, care urmează a se executa în perioada de derulare a acordului-cadru, se regăsesc descrise la nivelul caietului de sarcini.

Durata acordului este de 36 de luni.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri bugetare.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23 aprilie 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus