Oferte locuri de munca top

Parcajele: proiectate si executate dupa noi reguli

Proiectarea și execuția construcțiilor pentru parcaje se va face după noi reguli  începând cu luna martie a acestui an.

Atunci își vor înceta aplicabilitatea prevederile referitoare la parcajele de autoturisme cuprinse în normativele P 132-93 și NP 24-1997.

Vor rămâne în vigoare reglementările de ordin urbanistic, tematic și metodologic aplicabile la elaborarea studiilor și proiectelor privind amenajarea parcajelor de autovehicule în cadrul planurilor urbanistice și a studiilor de circulație, cuprinse în Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 10/N/1993.

Noile prevederi se aplică la:

* proiectarea și execuția construcțiilor pentru parcarea autoturismelor, având înălțimea totală mai mică de 1,95 m și greutate totală de cel mult 3,5 tone, în clădiri sau la sol;

* proiectarea și execuția construcțiilor pentru parcarea la sol a autocamioanelor, autobuze sau vehiculelor cu două roți.

Nu fac obiectul prezentului normativ garajele individuale, construcțiile destinate parcării a maxim două autoturisme, clădirile cu locuri de parcare în boxe individuale, construcțiile care servesc la realizarea obiectului de activitate al operatorilor economici care se ocupă cu întreținerea și repararea autovehiculelor.

Blocuri cu cate 13 niveluri, autorizate in Bucuresti

Prevederile nu se aplică obiectivelor de investiții privind construcțiile pentru parcaje

ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a noului ordin.

De asemenea, nu sunt aplicate nici obiectivelor ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

 

Descărcați aici

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus