Solplanet x AeroFix

Parc stiintific si tehnologic de circa 18,5 mil lei

Parcul științific și tehnologic East European Border Siret este prima investiție de acest tip din Regiunea Nord-Est. Acesta va fi realizat la inițiativa parteneriatului dintre orașul Siret, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Județul Suceava și Industrial Park East European Border SRL.
Proiectul va permite promotorilor să realizeze construirea și dotarea cu echipamente a clădirii in care va funcționa parcul științific și tehnologic, obținerea acreditărilor și autorizațiilor necesare funcționării acestuia și elaborarea a două studii tehnice.

Acest proiect își propune o creștere cu cel puțin 100 a numărului de transferuri tehnologice realizate de PST în domeniile de specializare inteligentă.

Domeniile de interes ale proiectului vizează Tehnologia Informatiei și Comunicației, Bioeconomie, Mediu, Eco-nano-tehnologii, Sănătate și Turism, având cercetări în domeniul recuperării medicale, balneo-fizio-kineto-terapie, nutriție, dar și soluții TIC pentru Turism.

Printre beneficiarii acestui proiect se numără firmele din județul Suceava, Clusterul Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani, cadrele didactice și studenții Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, precum și din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor ale Universității “Ștefan cel Mare” Suceava.

Valoarea totală a proiectului este de 18.46 milioane de lei, din care finanțare nerambursabilă 9.11 milioane de lei.

Proiectul va fi finanțat prin programul Regio, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus