Oferte locuri de munca top

Pana la 200 mii euro pentru producatorii de materiale de constructii, pentru monitorizarea consumului de energie

Până la 200.000 de euro vor putea fi accesați de către societățile din industria extractivă și din industria prelucrătoare, inclusiv de producătorii de materiale, care au consumul de energie de peste 1.000 tep/an.

Aceasta în cadrul apelului de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.

Finanțarea nerambursabilă pentru proiectele de investiții este susținută prin POIM și vizează introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea reducerii consumului de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

Apelul de proiecte a fost lansat ieri, 31 august 2021, iar termenul limită de depunere a cererilor este 28 februarie 2021.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului (atașat la finalul articolului).

Activităţile finanţabile

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile:

* Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc);

* Managementul proiectului, auditul proiectului;

* Informare şi publicitate.

* Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

– Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces industrial;

– RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;

– Sistem de comunicare date;

– Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele);

– Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni.

– Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).

Solicitanţii eligibili

Sunt eligibile societăţile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Solicitanţii trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele condiţii:

* să fie societate din industrie (derulează activităţi economice eligibile din sectoare aferente secţiunii B – Industria extractivă şi secţiunii C – Industria prelucrătoare;

* să fie o societate cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an, supusă obligaţiilor de raportare impuse de prevederile Legii 121/2014.

Finanțarea nerambursabilă

Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau mare) nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare.

Valoarea proiectului nu trebuie limitată la 200.000 euro, solicitantul având posibilitatea de a-și asuma o valoarea mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

 

Descărcați aici Ghidul solicitantului

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus